Rodowód Jezusa


Ostatnia modyfikacja tematu:
Dział "Jezus"
Dział "Wiara"
Encyklopedia OKIEM - strona główna


Drzewo genealogiczne

(Strona przygotowana przez zespół www.genealogia.okiem.pl)

Poniższe drzewo jest jedynie próbą odtworzenia drzewa genealogicznego Jezusa. Badania nie są zgodne w wielu kwestiach, podane genealogie są często symboliczne, a wokół dawnej historii Izraela jest wiele białych plam, które zapewne nigdy nie zostaną ostatecznie wyjaśnione.
Chronologia życia Jezusa została przedstawiona na innej stronie. Życiorys

Adam
Set
Enos
Kainam
Maleleel
Jaret
Enoch
Matusala
Lamech
Noe
Sem
Arfaksad
Kainam
Sala
Eber
Falek
Ragau
Seruch
Nachor
Tari
Abraham
Izaak
Jakub
Juda + Tamar
Fares
Ezron
Arni
Admin
Aminabad
Naasson
Salomon + Rachab
Booz + Rut
Jobed
Jeese
Dawid + żona Uriasza
______/\______
/ . . . . . . . . . . . . . \
/ . . . . . . . . . . . . . . . \
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . \
/
Natan

Mattat

Menna

Meleasz

Eliakim

Jona

Józef

Juda

Symeon

Lewi

Mattat

Jorim

Eliezer

Jezus

Her

Elmadan

Kosama

Addi

Melchi

Neri

Salatiel

Zorobabel

Resa

Jan

Joda

Joseh

Semei

Matatiasz

Maat

Naggaj

Chesli

Nahum

Amos

Matatiasz

Józef

Jannaj

Melchi

Lewi

\
Salomon

Roboama

Abiasz

Asa

Jozafat

Joram

Ozjasz

Joatam

Achaz

Ezechiasz

Manasses

Amos

Jozjasz

Jechoniasz

Salatiel

Zorobabel

Abiud

Eliakim

Azor

Sadok

Achim

Eliud

EleazarWykorzystane materiały
** Rene Laurentin "Prawdziwe życie Jezusa Chrystusa"
** Daniel Rops "Dzieje Chrystusa"
** "Encyklopedia Katolicka New Advent - (język angielski)
** R.M.de la Broise "Najświętsza Maria Panna"
** Henryk Fros, Franciszek Sowa "Twoje imię"Genealogia, badania, linie królewskie