Aborcja


Ostatnia modyfikacja tematu:
Dział "Moralność"
Dział "Służba życiu"
Encyklopedia OKIEM - strona główna


Spis treści
* Jako problem społeczny
   -    Statystyki
   -    Aborcja a polityka
* Jako problem człowieka
* Patrząc z boku
   -    Sławni o aborcji
   -    Opinie
   -    Polemika
   -    Materiały i linki
Strony powiązane
Obrona życia poczętego - (dział)
Co widział obserwator - syndrom poaborcyjny
Historia pewnego lekarza
Zbawienie dzieci zmarłych przed chrztem
Sonda: Stosunek do aborcji
Pornografia
Antykoncepcja
Seks


Oświadczenie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski w sprawie projektu Ustawy o Świadomym rodzicielstwie - 2005 r.

List Holendrów w sprawie statku "Kobiety na falach" - 2003r.

List Kaszubów w sprawie statku "Kobiety na falach" - 2003r.


Aborcja jako problem społeczny


Statystki

Fałszywe statystyki
Prof. B. Nathanson (były propagator aborcji w USA) stwierdza: "bardzo istotnym elementem naszej taktyki było fabrykowanie danych statystycznych w oparciu o rzekome badania opinii publicznej; mieliśmy bardzo nas wspierającego specjalistę statystyka który podawał nam całkowicie nieprawdziwe dane. Przez ciągłe powtarzanie tych nieprawdziwych danych, nagłaśnianie, i sztuczne opracowywanie statystyk udało nam się w końcu przekonać społeczeństwo by uwierzyło w podane przez nas liczby" (Nathanson doprowadził do legalizacji aborcji w latach 60. XX wieku)

53 miliony dzieci rocznie
Wg raportu WHO co roku w wyniku aborcji ginie na świecie 53 miliony dzieci. (Dane z roku 1997) Wg innych danych liczba ta wynosi 42 mln. (Abortion TV) Aborcja jest drugą przyczyną śmierci na świecie. Przeciwko wszystkim innym przyczynom istnieją ogromne programy rządowe, medyczne, naukowe.

100 tysięcy kobiet rocznie
W wyniku powikłań poaborcyjnych umiera rocznie na świecie 100 tysięcy kobiet.


Spada poparcie w USA
W 1993 oraz I.2003 r. New York Time, sieć CBS i Uniwersytet Kalifornijski prowadziły badania ankietowe. Tematem był stosunek do aborcji wśród młodzieży. Wszystkie badania wykazują wyraźny spadek poparcia.
1993 rok
2003 rok
Nowy Jork wiek 16-29 lat
ZA
49%
39%
Los Angeles studenci
ZA
67 %
54 %

Sytuacja w ZSSR
W ciągu roku (lat 20. XX wieku) w jednym szpitalu dokonywano 50.000 aborcji. Ogólna liczba w 1924 to 750.000. W 1934 ogólną liczbę szacowano 270 aborcji na 100 urodzeń żywych. 1/3 lekarzy była zajęta wyłącznie aborcjami. Do dzisiaj jeden "lekarz" zabija dziennie 2-3 dzieci. (Encyklopedia Białych Plam PWE)

Serca dzieci w formalinie
Jak donosi New Zealand Herald w szpitalu Green Lane w Auckland przechowuje się ok. 1300 serc wyjętych, bez wiedzy rodziców, z abortowanych płodów dla celów badawczych (za The Catholic World Report, kwiecień 2002).

Upadek Rzymu przez depopulację
Historycy uważają że upadek Rzymu wiązał się z gwałtownym niżem demograficznym, spowodowanym przez aborcję. Musiano zaludniać kraj barbarzyńcami co spowodowało ostateczny upadek imperium. (Encyklopedia Białych Plam)

Aborcja w Polsce co 3 minuty.
Średnio co trzy minuty dokonywany jest w Polsce jeden zabieg pozbawienia życia dziecka nienarodzonego.

Spadek urodzeń w Polsce
Od 1983 do 1998 ilość urodzeń żywych spada w Polsce o 4% rocznie. W 1983 było ich 721 tysięcy. W 1998 tylko 397 tysięcy. (Sprawozdanie Rady Ministrów 1999r)

Dziewczynki niechciane w Indiach
W Indiach dziewczynki nie są pożądane gdyż nie są następcami i wymagają posagu. Jest to powód do aborcji. Obecnie odsetek dzieci do lat 6 jest różny w zależności od religii co wskazuje na związaną z religijnością moralność. Poniższe dane z 1991 zostały dawno przekroczone a średnia wynosi mniej niż 800 dziewczynek na 1000 chłopców. (Opoka w kraju nr. 39)


Anty-humanitarne badania prenatalne
W Anglii za pomocą amiopunkcji (pobrania płynu owodniowego do badań genetycznych) wykrywa się 100 dzieci z chorobą Downa (większość jest zabijana). Jednocześnie 4 razy więcej dzieci zostaje poronionych z powodu uszkodzeń w czasie testu. (Opoka w kraju nr. 39)

Aborcja za gwałt ?
Wiele środowisk twierdzi, że ciąża w wyniku gwałtu powinna móc być usunięta. Niezrozumiałe jest dlaczego za postępek ojca ma ginąć jego dziecko. Żaden kodeks nie przewiduje także kary śmierci za zwykły gwałt. Cały problem jest jednak wydumany. Na jeden milion poczęć zdarza się mniej niż 50 w wyniku gwałtu. W 25 milionowej Kanadzie był niedawno rok bez takiej ciąży

Przyczyny
W statystyce dot. całego świata tylko 6,1% aborcji dokonywanych jest z powodu ryzyka utraty zdrowia. Reszta przypadków to wszelkiej maści przyczyny społecznę i psychiczne. Niechęć do wychowywania dziecka jest z nich największą - 25%. 25% czyli 11.000.000 rocznie bezbronnych dzieci zabijanych jest bo ktoś inny po prostu nie chce aby były na świecie.

ONZ popiera zabójstwa w Chinach
W ubogim okręgu Huaiji jest wiele rodzin wielodzietnych. Rząd nakazał w tym roku wykonanie 20.000 aborcji i sterylizacji co daje 14% rodzin. ONZ pochwalił Chiny za politykę ograniczania ludności. (Opoka w kraju nr. 39)

Absurdalne argumenty
Lewica oraz feministki wymieniali zgodnie rzekome skutki wprowadzanie w 1993 w Polsce ustawy antyaborcyjnej. Rzeczywistość jaskrawo różni się od ich przewidywań. Dane te nie podlegają manipulacjom statystycznym - gdyż są to dane policyjne uzyskiwane tą samą metodą przed i po wprowadzeniu ustawy.("Służba życiu")

1990-92
1993-98
Więcej zgonów podczas niefachowych, tajnych aborcji (IMiD)
66
43
Dzieciobójstwo tendencja spadkowa (wg policji)
54
45
Zabójstwa dzieci do 1 roku życia (GUS)
31
17


Aborcja a polityka

Na rękę USA
Fundacja Rockefellera sfinansowała "Studia amerykańskich zainteresowań wojną i pokojem" - kierowany przez departament stanu. F. Notestein był autorem rozdziału dot. populacji. Zaleca tam wprowadzanie kontroli urodzeń i stwierdza: "niższy wskaźnik urodzeń zacofanych rejonach bardzo leży w interesie USA (...) powinniśmy odłożyć mówienie o (...) nierealnych tematach takich jak prawa człowieka, podnoszenie standardów życia, demokratyzacja" (Encyklopedia Białych Plam)

Bank Światowy żąda aborcji
Robert S. McNamara prezes Banku Światowego w mowie otwierającej XXXIII Sesję Banku wystąpił z wnioskiem aby krajom trzeciego Świata nie udzielać kredytu jeśli nie zalegalizują aborcji.

Raport Kissingera
Powstał w XII 1974, odtajniony w 1990 stwierdza że dobra sytuacja demograficzna w krajach trzeciego świata stanowi zagrożenie dla USA; w celu likwidacji tego zagrożenia rekomenduje się program obniżenia światowego poziomu płodności. Raport podkreśla że aby uniknąć podejrzeń o imperializm należy sprawiać wrażenie dbania o prawa jednostki i o jej wolny wybór. Zaleca się połączyć politykę antyurodzeniową z programami zdrowotnymi. Do 2000 roku poleca się upowszechnić model rodziny z dwójką dzieci. Ujawnia także rolę agendy USA AID w badaniach nad technikami aborcji.

USA przeciw życiu
Władze transportu miejskiego w Nowym Jorku zakazały rozwieszania na stacjach metra plakatów w obronie życia. Plakaty promujące aborcję i inne pomysły cywilizacji śmierci można reklamować bez przeszkód

Masoni i aborcja
Przy różnych okazjach dot. polityki aborcyjnej ujawnia się wpływ takich instytucji jak Fundacje Rockefellera, Forda, Turnera, Gatesa, Sorosa, organizacji IPPF, Międzynarodowej Federacji Planowania Rodzicielstwa, Population Council, Rotary International Fellowship on Population and Development (Encyklopedia Białych Plam)

Przekupianie Watykanu
Urzędnicy watykańscy ujawnili, że proponowano Watykanowi miliony dolarów za ogłoszenie dopuszczalności aborcji. (Encyklopedia Białych Plam PWE)

Czy prawo jest nieludzkie
Ustawa wprowadzona w 1993 a potem regulacje spowodowały możliwość karania za aborcję. Nad tą sytuacją ubolewały środowiska feministyczne i lewicowe wieszcząc setki torturowanych sądownie kobiet. W 1998 roku 3 (słownie trzy) kobiety zostały sądownie oskarżone - reszta przypadków została umorzona, bądź po prostu nie wszczęto postępowania.

Komuniści w Polsce Liberałowie w Polsce


początek strony


Aborcja jako problem człowieka

Syndrom poaborcyjny
W Hiszpanii stwierdzono długotrwałe problemy u kobiet po zabiegu aborcyjnym.(Opoka w kraju nr. 39)

Syndrom poaborcyjny w liczbach
Anna Speckhard w 1985 na Uniwersytecie Minnesota badała kobiety 5-10 lat po aborcji. (za "Służba życiu")

Odrzucenie namawiających
Niemal wszyscy mężczyźni którzy namawiali partnerki do aborcji zostają odtrącani lub doświadczają głębokiej, długotrwałej i niesłabnącej niechęci. ("Służba życiu")

Aborcja działa też na ojców
Wśród ojców namawiających do aborcji 27% przyznaje się potem do problemów rodzinnych wymagających pomocy psychiatry. 8% wpada w alkoholizm. ("Służba życiu")

Małżeństwa rozpadają się
Jedna czwarta małżeństw które dokonały aborcji rozpada się, wszystkie przeżywają zakłócenie relacji. Głębokie przeżycia pojawiają się często dopiero w kilka, kilkanaście lat po zabiegu. ("Służba życiu")

Opóźnienie w czasie
Wiele osób, małżeństw dopiero po długim czasie zaczyna dostrzegać problemy psychiczne spowodowane aborcją. Są to np. zaburzenia pełnienia ról, poważne konflikty, zdrady małżeńskie, obniżone poczucie własnej wartości. ("Służba życiu")

Rodzeństwo też cierpi
W badaniach Edwarda Sheridana a także dr Joanne Angelo ujawniono poważne problemy emocjonalne rodzeństwa które wiedziało o aborcji. Wiele dzieci przypisywało sobie winę, odczuwało strach przed matką. ("Służba życiu")

Badania w Polsce
Elżbieta Kaczmar przeprowadziła w 1997 badania 30 kobiet pozostających w różnych relacjach z partnerami. U prawie 80% stwierdziła problemy psychiczne utrzymujące się nieraz 20 lat. Kobiety okazywały niechęć do męża, rodziców, dzieci, nadopiekuńczość, wpadały w lekomanię (30%) alkohol (16%), obumieranie życia emocjonalnego, niechęć do życia seksualnego, izolację wewnętrzną, niechęć do siebie samej, złośliwość (46%), cynizm (27%). ("Służba życiu")

Personel też ma problemy
Wg szerokich badań personelu medycznego określono że wykonywanie i asystowanie przy aborcji powoduje ogromne obciążenia psychiczne. Wśród konsekwencji wymienia się przygnębienie, zdenerwowanie, używki, agresję, cynizm w stosunku do pacjentów, brak szacunku dla swojej pracy i siebie, frustracja związana z miejscem pracy z jednoczesnym przymusem pracy, kryzys identyfikacji jako lekarza. Ostatecznie wiąże się to z utratą pracy, pozycji, patologiami i powikłaniami. Konsekwencje te są niezależne od osobowości czy religii.(dr Dorota Kornas-Biela KUL)
Co widział obserwator - relacja osoby asystującej przy aborcjach


Jak pomóc?
Po dokonaniu aborcji nie jest się w stanie żyć normalnie. Osobom takim wydaje się niewątpliwe odnalzienie w świecie. I właśnie one, pomimo zła jakiego się dopuściły potrzebują ogromnej, wrażliwej i umiejętnej pomocy. Dzięki wrażliwym ludziom uczciwie ale z miłością podchodzącym do nich często zmieniają się w gorliwych orędowników życia. Materiał "Zespół utraty ciąży" został opracowany przez Witolda Simona. Osoba chcąc pomóc znajdzie tam podstawowe wskazów i adresy trenerów i punktów konsultacyjnych


początek strony


Patrząc z boku

Sławni o aborcji

Hipokrates
w swojej przysiędze zabronił lekarzowi dokonywać aborcji

Platon
dopuszczał zarówno aborcję jak i dzieciobójstwo: "Żeby najlepiej ani jeden owoc takiego stosunku (nie uznanego przez władze) nie ujrzał światła dziennego, jeżeli by się zalągł, a gdyby jednak na świat przyszedł jakoś wbrew usiłowaniom, to położyć go gdzieś tak, żeby nie było pożywienia dla takiego"(Państwo)

Wincenty Kadłubek
uznawał że brak troski o "tych co najmniej mogą" stanowi podstawę do uznania państwa za barbarzyńskie.

Tadeusz Boy Żeleński
bardzo pozytywnie oceniał rosyjską ustawę aborcyjną. ("Piekło kobiet")

Martin Borman
(hitlerowski zbrodniarz wojenny) ""...obowiązkiem Słowian jest pracować dla nas. Płodność Słowian jest niepożądana. Niech używają prezerwatyw albo robią skrobanki - im więcej tym lepiej" (za "Służba Życiu" III/2001)

Zbigniew Romaszewski
twierdzi, że płód to nie człowiek (Encyklopedia Białych Plam PWE)

Clinton
Jednym z pierwszych działań Clintona była zmiana stanowiska USA dotycząca neutralności wzrostu populacji. Clinton wyraził wtedy poparcie dla "reprodukcyjnego wyboru" (Encyklopedia Białych Plam PWE)

Kto jeszcze ?
Ogromny wpływ na rozwój polityki antyurodzeniowej mają: Fundacje Rockefellera, Forda, Turnera, Gatesa, Sorosa i organizacje m.in. IPPF, Międzynarodowa Federacja Planowanego rodzicielstwa, Population Council, Rotary International Fellowship on Population and Development (Encyklopedia Białych Plam PWE)

Znani Polacy
W roku 1990 ukazał się w Gazecie Wyborczej apel o tzw "prawo do wolnego wyboru" czyli faktyczną aborcję na każde wezwanie z perfidnym tekstem: "Nie jesteśmy za przerywaniem ciąży. Nie jesteśmy za zakazem przerywania ciąży. Jesteśmy za prawem do wolnego wyboru. Kobieta jeśli chce i może to urodzi. Jeśli nie chce, lub nie może to i tak ciążę usunie. Zakaz nic tu nie zmieni. Nie zlikwiduje też problemu. Przysporzy tylko łez, cierpień i nieszczęść. Podpisujemy się pod tym apelem, wierząc, że obok nas podpiszesz się Ty, Twoi bliscy, sąsiedzi i znajomi. To jest apel przeciwko zakazowi.". Pod owym "apelem" podpisały się następujące znane do dziś osoby: Filip Bajon, Hanna Bakuła, Janusz Bogacki, Grzegorz Ciechowski, Maria Czubaszek, Ewa Dałkowska, Feliks Falk, Wojciech Fibak, Artur Howzan, Marek Kotański, Wojciech Karolak, Olga Lipińska, Piotr Machalica, Wojciech Mann, Krystyna Morgenstern, Zbigniew Namysłowski, Daniel Olbrychski, Agnieszka Osiecka, Zygmunt Piotrowski, Małgorzata Potocka, Alicja Resich-Modlińska, Jadwiga Staniszkis, Andrzej Strzelecki, Beata Tyszkiewicz, Magda Umer.

Fundacja Rockefelera
"Studia amerykańskich zainteresowań wojną i pokojem" finansowane przez tą fundację stwierdzają, że niższy wskaźnik urodzeń w zacofanych krajach leży w interesie USA. Wzrost urodzeń spowodowałby (wg nich) głód, wojny, co utrudni kontrolę terenów. Aby ją utrzymać raport stwierdza: "powinniśmy odłożyć mówienie o nierealnych tematach takich jak prawa człowieka, podnoszenie standardów życia i demokratyzacja" (Encyklopedia Białych Plam PWE)

Ronald Raegan
(b. prezydent USA) "Podobnie my nie możemy przetrwać jako wolny naród, gdy jedni ludzie mogą decydować, iż inni nie dorastają do tego, aby żyć i dlatego powinni być zabici przed narodzeniem czy nawet już po narodzeniu" "Nasz naród nie może dłużej kroczyć drogą przerywania ciąży, tak radykalnie sprzeczną z naszą historią, naszym dziedzictwem i naszą koncepcją sprawiedliwości" (fragm. proklamacji Narodowego Dnia Świętości Życia Ludzkiego, 1988, za: "Salwator")

George W. Bush
(prezydent USA)"Jestem pro-life. Uważam, że nasz naród powinien postawić sobie jako cel: wszystkie dzieci narodzone i nienarodzone inny być chronione prawem i witane na świecie" (za: "Salwator")

Matka Teresa z Kalkuty
"Tym, co najbardziej niszczy pokój we współczesnym świecie jest aborcja - ponieważ jeśli matka może zabić własne dziecko, co może powstrzymać ciebie i mnie od zabijania się nawzajem?" (za: "Salwator")

Mahatma Gandhi
"Moim zdaniem, jasne jest, że aborcja jest zbrodnią" (za: "Salwator")


początek strony


Patrząc z boku

Kościół o aborcji

* Potępienie przemocy która powoduje poronienie (Wj 21, 22-25)
* Didache - potępienie aborcji (5,2)
* List Barnaby - potępienie aborcji (19,5)
* Bazyli Wielki (IIIw) - uznaje aborcje za morderstwo
* Synod w Elwirze (306r) - ekskomunika dla kobiet dokonujących aborcji, a dla tych które tego żałują możliwość przyjęcia komunii dopiero w chwili śmierci
* Synod w Ancyrze (314r) - dopuszcza żałujące kobiety do komunii po kilku latach
* Synod Quinisextum (691-92) - nazywa powodujących aborcję mordercami
* Sobór Watykański II - nazywa aborcję "okropnym przestępstwem"
* Evangelium Vitae - wyraźne potępienie aborcji
* Obydwa kodeksy prawa kanonicznego - aborcja jest poważnym przestępstwem przeciwko życiu ludzkiemu
* W kościele wschodnim ekskomunika za aborcję jest dawana przez biskupa
* W łacińskim kodeksie ekskomunika jest automatyczna

Tertulian
twierdził że dziecko ma duszę od poczęcia. Inne stanowisko prowadziło by do przyjęcia dwóch różnych czasów zapładniania, a także uznania różnych materii zapładniających.

Watykan
Stolica Apostolska wielokrotnie wskazywała błędy w prezentacji danych demograficznych. Stwierdzono, że kłopoty ekonomiczne krajów biednych spowodowane są przede wszystkim przez egoizm bogatych niż rozrodczość biednych. Nagminnie nie uwzględnia się stworzenia nowych zasobów żywnościowych i energetycznych, dzięki nowej ilości osób w wieku produkcyjnym. Zwraca się też uwagę, że kraje rozwijające się starzeją się co spowodowane jest rozpowszechnioną aborcją. Najbardziej korzysta na tym USA gdyż problemy takich krajów jak Japonia wykluczają je z orbity konkurencji. (Encyklopedia Białych Plam PWE)

Papież Jan Paweł II
w dokumencie na konferencję Kairze stwierdził: "Zamiast przedsięwziąć działalność zmierzającą do sprawiedliwego podziału dóbr i do integralnego rozwoju, usiłowano zaproponować, a poniekąd nawet narzucić społeczeństwom biedniejszym i rozwijającym się rozwiązania, których kluczowym elementem jest aborcja" (Encyklopedia Białych Plam PWE)

Jan Paweł II
"Wołam do wszystkich ojców i matek mojej Ojczyzny i całego świata, do wszystkich ludzi bez wyjątku: każdy człowiek poczęty w łonie ma prawo do życia!" (za: "Salwator")

Prymas Tysiąclecia, kard. Stefan Wyszyński
"W rodzinie, pod sercem matek, kryje się Naród" (za: "Salwator")

Opinie

(za Służba życiu)

Bardzo ogólnie można by wyróżnić w ciągu życia jednostki dwa okresy: życie wewnątrzłonowe i pozałonowe
prof. dr hab. n. med. A. Blaim Akademia Medyczna w Warszawie

Rozwój dziecka zaczyna się nie w chwili jego urodzenia, lecz w momencie poczęcia
prof. dr hab. n. med. K. Bożkowa dyrektor Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie

Początek życia ludzkiego? - Poczęcie
prof. W. Bowes, Uniwersytet Colorado, USA

Życie człowieka zaczyna się w momencie poczęcia - to fakt naukowy, niepodważalny - tak więc każdy myśląc logicznie i konsekwentnie, obojętnie jaki wyznaje światopogląd, uzna przerwanie ciąży za zabójstwo człowieka
dr med. J. Deszczowa

Celem psychologii prenatalnej jest przede wszystkim zmiana całego dotychczasowego nastawienia do ciąży i do dziecka w łonie matki, które jest od pierwszych chwil swego istnienia konkretną osobą, nową osobowością. W życiu płodowym ma miejsce taka sama sytuacja uczenia się, zdobywania doświadczenia jak w życiu poza łonem matki
prof. dr med. P. F. Freybergh, przewodniczący Międzynarodowego Towarzystwa Psychologii Prenatalnej

Jest ustalonym faktem, że ludzkie życie zaczyna się w momencie poczęcia
prof. H. Gordon, Klinika Mayo, USA

Dzięki nadzwyczajnemu postępowi techniki wtargnęliśmy do prywatnego życia płodu (...). Przyjęcie za pewnik faktu, że po zapłodnieniu powstała nowa istota ludzka nie jest już sprawą upodobań czy opinii. Ludzka natura tej istoty od chwili poczęcia do starości nie jest metafizycznym twierdzeniem, z którym można się spierać, ale zwykłym faktem doświadczalnym
prof. dr n. med. J. Lejeune kierownik Katedry Genetyki na Uniwersytecie im. R. Descartesa w Paryżu

Żywot człowieka rozpoczyna się w momencie poczęcia, tj. zapłodnienia i kończy się w momencie śmierci
prof. dr hab. n. med. R. Klimek, dyrektor Instytutu Ginekologii i Położnictwa AM w Krakowie, członek Komitetu Naukowego Światowej Federacji Ginekologów, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

Z naukowego punktu widzenia poprawne jest stwierdzenie, iż pojedyncze ludzkie życie zaczyna się w momencie poczęcia
prof. M. Matthews-Roth, Uniwersytet Harwarda, USA

"... rozwój jest procesem ciągłym od chwili poczęcia dziecka do jego dojrzałości
prof. dr hab. n. med. R. Michałowicz i dr n. hum. J. Ślenzak

Rozwój człowieka dzielimy na dwie fazy ze względu na środowisko, w którym ten rozwój przebiega...
prof. dr hab. n. med. T. Pisarski, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

Życie człowieka nie zaczyna się z chwilą narodzin, ale od momentu poczęcia
prof. dr hab. n. med. J. Roszkowski, członek-współzałożyciel Międzynarodowego Towarzystwa Ginekologicznego, członek Rady Naukowej Instytutu Matki i Dziecka

Czy nam się to podoba, czy nie, to z punktu widzenia biologii jesteśmy ludźmi od momentu poczęcia
dr W. Maksymowicz, minister zdrowia i opieki społecznej


Opinia autorów

Człowiek nie jest materią z której się składa. W ciągu życia przez nasze ciało przechodzą atomy, które po oddaniu staną się rzeką, liściem, puszką sardynek... Również tym samym były przed uczestniczeniem w budowie naszego ciała. Żadna molekuła nie jest niezastąpiona. Człowiek jest więc pewnym zbiorem idei i jako taki jest zapisany w materiale genetycznym, a w miarę upływu czasu zyskuje po prostu swoją historię. Tę ideę nazywamy osobą - wyjątkową niepowtarzalną. Osoba istnieje od momentu gdy powstanie ten szczególny materiał genetyczny, Można mówić już wtedy o całym, kompletnym człowieku. Stan ten trwa już na wieczność. Nawet po śmierci istniejemy bowiem jako idea, zbiór naszych szczególnych zasad możliwych do odtworzenia w materii. Stworzony przez naszych rodziców, z pomocą Boga i dzięki całej naszej historii i naszej woli. Po zmartwychwstaniu osoba zapełni się na powrót ciałem. Materiał będzie niezwykły, ale idea będzie 100% taka sama - będziemy więc to my od A do Z. Tak samo jesteśmy już w od chwili wytworzenia pełnego, szczególnego zestawu kodu DNA - w chwili poczęcia.


początek strony


Polemika

W Europie katolicy są mniejszością i maja dziwne poglądy na temat seksu, aborcji, antykoncepcji. Dlaczego tam gdzie katolicy są większością chcą wyznawania swoich zasad a tam gdzie nie są nie uznają praw większości.?

To nie całkiem tak. Owszem katolików jest mało, ale moralność i prawo naturalne są traktowane podobnie przez większość europejczyków. Jest to prawo naturalne i moralność niemal identyczna z chrześcijaństwem. Czemu tak więc wiele różnic? Bo wiele osób nie dostrzega powiązania słowa aborcja ze słowem morderstwo. Błąd polega więc nie na innej moralności, lecz na nie zauważeniu związku. Jeszcze trudniej dostrzec powiązania w sprawach seksu, masturbacji, antykoncepcji, komercji, konkurencji, asertywności, nowoczesenj tolerancji.Kilka lat temu we wszystkich szkolach katecheci pokazywali mlodziezy film przedstawjajacy aborcje, byl odrazajacy i naprawde straszny, ogladajac go naprawde bylo sie przeciwnym aborcji ale przeciez kazdy w miare wyksztalcony czlowiek od razu orientowal sie ze to jest lipa, płód ten mial minimum 7 miesiecy a ciaza jest usuwana najpozniej w 6 tygodniu, kiedy jeszcze nie jest wyksztalcony i nie polega na miazdzenie ciala i usuwaniu go po kawalku. (Anton)

Ten film nie był lipą. W różnych krajach dopuszczalna jest aborcja nawet do momentu urodzenia. Po drugie różne funkcje podejmowane są bardzo wcześnie przez organizm. Z jednej strony robi się badania że roślina czuje z drugiej próbuje się wmawiać ludziom że małe dziecko nie czuje. Po trzecie, wiele ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego o czym mówi i używając dość naukowego i bezosobowego terminu "aborcja" nie myśli że jest to zabójstwo osoby ludzkiej. Wreszcie po czwarte w obronie życia nie ma środków, których nie powinno się podejmować. Sprawa obrony życia, tym bardziej osób najsłabszych na naszym globie, jest nadrzędna do wszystkiego.Ciągle mówi się o aborcji podczas gdy sprawa adopcji jest w naszym kraju niedorozwinięta.(Błażej - lista K2)

Czy to zarzut do Kościoła, czy państwa? Czy chodzi tutaj o nasze ułomne stosowanie prawa, czy samo prawo? Z tego co wielokrotnie mówiły i pisały siostry zakonne i świeccy zajmujący się dziećmi porzuconymi wynika, że więcej jest chętnych do adopcji niż dzieci, a tylko bariery prawne adopcje uniemożliwiają. (MarekW - lista K2)Bardzo mnie boli, że u nas, w naszym kościele prawie cała para idzie w gwizdek ustawy antyaborcyjnej (Błażej - lista K2)

Na jakiej podstawie tak twierdzisz? Jeśli dobrze Cię zrozumiałem uważasz, że Kościół, czyli hierarchia, wspólnoty zakonne i świeckie i my wszyscy, zbyt mało czasu poświęcamy, nauczaniu, pomocy materialnej i duchowej, modlitwie w intencji nienarodzonych i ich rodzin, adopcji, obronie właściwego nauczania w szkołach itd., A zbyt dużo obronie naszej ustawy antyaborcyjnej. Wydaje mi się, że fałszywy obraz rzeczywistości przekazywany przez media uważasz za rzeczywistość!
Faktycznie, słuchając TVP czy TVN możemy dojść do wniosku, ze Kościół nic tylko zajmuje się Langenortem. Ale zapewniam Cię, że jest to obraz fałszywy. Duchowa adopcja nie jest tematem medialnym :) Tym bardziej TV zarządzana przez SLD nie będzie reklamować kościelnych Domów Samotnej Matki. (Marek W. - lista K2)Płód nie jest osobą

Czy rzeczywiście płód nie jest osobą? Jeśli, jak twierdzą niektórzy, dziecko jest tylko "wrzodem" w ciele kobiety, dlaczego temu "wrzodowi" bije serce, a jego fale mózgowe mają własną charakterystykę, odmienną niż fale matki? "Wrzód" posiada także własną grupę krwi i płeć. Dokonuje się na nim transfuzji krwi i operacji chirurgicznych. Wreszcie, czy nie jest osobą ktoś, kto ma charakterystyczny tylko dla siebie kod genetyczny? Okres płodowy jest po prostu fazą rozwoju człowieka, tak samo jak dzieciństwo, młodość i w końcu wiek dojrzały. (Przedruk ze strony "Batman - Czarne strony Kościoła")Lepiej usunąć, jak ma się urodzić dziecko niedorozwinięte lub kalekie. Życie takiego dziecka nie ma sensu

Dla poganina człowiek ułomny zawsze zasługiwał na śmierć (vide zrzucanie ze skał chorych dzieci w starożytnej Sparcie). Dlatego i dzisiaj, gdy powróciła do łask pogańska etyka, osoba o uszkodzonym mózgu traci status człowieka. Humanizm pogański najwyższą wartością obdarza nie osobę, lecz rozum. Rozum mniej rozwinięty zmniejsza wartość człowieka. Ustosunkowując się do twierdzenia, że życie dziecka niedorozwiniętego nie ma sensu, ks. Stanisław Olejnik słusznie zauważył, że nie życie chorego dziecka traci sens, ale "traci sens" życie opiekunów, którzy nie chcą poświęcić swych karier dla opieki nad dzieckiem. (Przedruk ze strony "Batman - Czarne strony Kościoła")Dziecko niechciane nie będzie kochane

Trudno by każdy człowiek spotykany przez nas w szkole, w pracy, czy na ulicy, miałby być przez nas "chciany". W życiu spotykamy mnóstwo "niechcianych ludzi". Ale miłość chrześcijańska polega właśnie na przezwyciężaniu niechęci do nich. Przykładowo: nie chcemy by naszym sąsiadem był ktoś kłótliwy i hałaśliwy, nie mając jednak możliwości zmiany miejsca zamieszkania musimy próbować się z nim dogadywać, a jeśli to nie pomoże - cierpliwie znosić kłopoty związane z sąsiedztwem. Postulat natychmiastowego zabijania wszystkich ludzi przez nas niechcianych, wydaje się aż nazbyt znany z nieodległej historii! (Przedruk ze strony "Batman - Czarne strony Kościoła")Kościół chce by czternastoletnie dziewczynki rodziły dzieci

Fałszuje się kwestię ciąż młodocianych dziewcząt by przekonać publikę, że niby Kościół domaga się rodzenia dzieci przez dzieci. Nikt nie kazał czternastoletnim dziewczynkom zachodzić w ciąże, gdyby w społeczeństwie przestrzegano wskazań Kościoła problemu by nie było! Ten pozorny "argument nie do zbicia" pada, gdy postawi się problem inaczej: czy lepiej, by czternastoletnia dziewczyna urodziła dziecko, czy by zginął człowiek? (Przedruk ze strony "Batman - Czarne strony Kościoła")Zakaz aborcji powoduje, że coraz więcej dzieci jest skrycie mordowanych tuż po urodzeniu

Autor sloganu, jak widać, jest nadzwyczaj "humanitarny". Woli by małe dzieci ginęły poprzez powolne wyrywanie im nóżek, rączek, miażdżenie główek, a niżeli miałyby marznąć w lesie czy na śmietniku. Argument kryjący się w podtekście: dzięki aborcji przynajmniej zaoszczędzimy ludzkiego cierpienia - zgodnie z powyższym - upada (Przedruk ze strony "Batman - Czarne strony Kościoła")
Statystyki policji wykazują także że wprowadzenie zakazu aborcji ZMNIEJSZA ilość zabójstw dzieci do pierwszego roku życia.Nie potrafimy udowodnić ze człowiek zaczyna się w jakiejś określonej konkretnie chwili, nie możemy więc mówić, że dokonując aborcji zabiliśmy człowieka.

Nie jest istotne to, czy potrafimy udowodnić że w momencie poczęcia powstaje człowiek. Istotne jest to, iż NIE MOŻNA UDOWODNIĆ ŻE TAK NIE JEST. A to na osobie niszczącej spoczywa ciężar dowodu (podobnie jak myśliwy by strzelić musi być PEWIEN, że za krzakiem jest odyniec, nie kolega - nie wystarczy że "nie jest pewien że to kolega")
1,2,3,4,5,6,7 miesięczny płod również nie jest w stanie samodzielnie przeżyć. Idąc za twoim tokiem rozumowania aborcja też nie jest zabijaniem dzieci, nawet w 6-7 miesiącu...
Ekstrapolujac - 8,9 miesięczny płod też nie jest w stanie przeżyć samodzielnie. Dziecko do lat kilku również...
To nie jest żadne kryterium, tylko mydlenie oczu.
(Na podstawie komentarzy do artykułu "Czy my także zabiliśmy nasze dziecko" na serwisie Kosciol.pl, argumentacje - Kalip, Admin, Jackie, Marek)

"Jeżeli nie potrafimy udowodnić, kiedy płód/dziecko/zlepek komórek staje się człowiekiem, to chyba tym bardziej powinniśmy tego plodu/dziecka/zlepku komórek strzec przed zniszczeniem, śmiercią, prawda?" (Anita Zawadoska)
Zapłodniona komórka jajowa niezagnieżdżona w macicy nie jest w stanie samodzielnie przeżyć. Jak więc można pisać w tym przypadku o zabijaniu dzieci? Większość wydaleń zapłodnionych komórek odbywa się samoczynnie.

Argumentacja z samoistnych poronień jest chybiona - wszak W OGÓLE KAŻDE zapłodnienie prowadzi (wcześniej lub później - wyjąwszy tych których Pan zastanie w momencie swego Powtórnego Przyjścia) do śmierci - a to nie znaczy że można kogoś zabić...
(Na podstawie komentarzy do artykulu "Czy my także zabilismy nasze dziecko" na serwisie Kosciol.pl, argumentacje - Kalip, Admin, Jackie, Marek)Nasze Materiały
** Obrona życia poczętego - (dział)
** Co widział obserwator - syndrom poaborcyjny
** Cywilizacja aborcji - Historia lekarza, który się nawrócił
** Zbawienie dzieci zmarłych przed chrztem
** Sonda: Stosunek do aborcji
** Pornografia
** Antykoncepcja
** Seks

Wykorzystane materiały
** Encyklopedia Białych Plam - pod red. Barbary Kiereś
** Zespół utraty ciąży
** Czasopismo internetowe "Opoka w kraju"
** Służba życiu - strona poświęcona ochronie życia poczętego.
** czasopismo Salwator - materiał: "Światowe autorytety za życiem" - materiał przygotowany przez Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka
** Abortion TV - Truth into the Truth