Wschodnie sztuki walki


Ostatnia modyfikacja tematu:
Dział "Psychika"
Encyklopedia OKIEM - strona główna


Sport a duch Sport - wspaniały sposób na życie - może mieć swoje negatywne rozwinięcia. Widać to na przykładzie szalikowców, widać to na przykładzie zjedzonych przez doping i sterydy sportowców, widać to wśród skorumpowanych, spasionych "sportowców" z międzynarodowych organizacji. Niebezpieczeństwem może być też zwrot ku ciału powodujący zapomnienie o duchowości. Rozwój powinien być kompleksowy. Błyskawiczny przyrost sprawności np. ćwiczenie tylko jednej nogi - powoduje zaburzenia równowagi. Przyrost zdolności fizycznych i psychicznych bez rozwoju religijności powoduje brak równowagi moralnej. Największe niebezpieczeństwo duchowe związane jest z sektami wykorzystującymi sport do krzewienia pokręconych idei. Najczęściej ma to miejsce wśród wschodnich sztuk walki.

Mistrz polski o formacji wschodniej Stanisław Tokarski - sześciokrotny mistrz polski, absolwent indologii UW, dr filozofii, pracownik PAN (Zakład Krajów Pozaeuropejskich) nazywa sztuki walki "ruchowymi formami ekspresji filozofii Wschodu"

Sport czy religia ? Kyokushinkai oznacza w języku japońskim Stowarzyszenie Poszukiwaczy Najwyższej Prawdy

Duchowość walki W filozofiach walki w różny sposób uczeń próbuje poprzez opanowanie swojej psych przejąć kontrolę na ciałem. Rozwija w sobie energię "chi" - siłę wewnętrzną płynącą z woli i władzy. Adept uczy się przyjmować ezoteryczną siłę kosmosu, rozwija nadświadomość, stwarza w sobie pewność panowania nad swoim zdrowiem, ruchem, myślą, życie. Stawia siebie na miejscu Boga poprzez równie nazywaną harmonię z kosmosem, energią, pan-świadomością. Takie myślenie stanowi podstawę do łatwego zrozumienia i przyjęcia filozofii wschodu opartej właśnie na podobnym myśleniu. Bardzo blisko stąd do widzenia aury, reinkarnacji, nirwany itp., itd.

korzenie sztuk walki Początki wydają się pochodzić od mnicha Bodhidharma głosiciela (dla niektórych twórcy) Zen - który przybył do klasztoru Shaolin. Wymyślił on ćwiczenia ruchowe dla poprawy kondycji mnichów. Ćwiczenia weszły do reguły a klasztor obrósł legendą. Medytacja stała się źródłem siły w ćwiczeniach. Od klasztoru na górze Shaolin-su wzięły się wszystkie gatunki walki. Tak więc u podstaw wszystkich technik wschodu leży Zen i filozofia buddyzmu.

Niektóre style walki - formy powiązań z filozofią wschodu Podstawy wszystkich sztuk walki nie są do pogodzenia z chrześcijaństwem. Po II wojnie światowej stosuje się je jako dyscypliny sportowe w krajach chrześcijańskich. Kościół zaleca jednak ostrożność a z pewnością odcinanie się od duchowych tradycji podczas ćwiczeń. Wyznania protestanckie krytykują sztuki walki o wiele silniej.

Sztuki walki i sekta Pod przykrywką działalności sekcji sportowych funkcjonowała m.in. sekta "Liga Duchowego Odrodzenia - Sanatna Dcharma". Był to prąd religijny z oznakami propagowania kultur wschodnich. Uczniowie zmieniali osobowość. Stawali się obcy rodzinie, rzucali naukę, uciekali z domu. (Sekty i Fakty nr.7)

Ksiądz w kimono Większość szkół walki związanych jest z filozofią wschodu. Jedyną chyba która definitywnie odcina się od tego jest Akademia Wschodnich Sztuk Walki Józefa Brudnego w Pszczynie. Podstawą jest filozofia chrześcijańska, treningi zaczynają i kończą się błogosławieństwem a uczestnicy często wyjeżdżają na rekolekcje, spotykają się na medycjach nad Słowem Bożym. Dopiero w porównaniu z tą szkołą widać jak bardzo wszystkie inne grupy związane są ze wschodnim myśleniem. Szkoła pokazuje również że można ćwiczyć i modlić się jednoczśnie. Pracuje i ćwiczy tutaj wielu księży. Akademia ma placówki w różnych miastach Polski oraz na Słowacji.

Polecane książki
Techno aikido amulety
autor: Robert Tekieli
Księgarnia katolicka Tolle et lege
Kup książkę


Encyklopedia OKIEM - wschodnie sztuki walki
Umieść link do tej strony
kod do banera