W hasłach
wyraz lub jego część (bez gwiazdki)                   (dokładne słowo)
W opisach
kab
Miara wagi wynosząca około 2,5 kg.

kaba
(arab. kostka, sześcian) Centralna świątynia świata muzułmańskiego w kształcie prostopadłościanu. W jej wnętrzu znajduje się największa świętość muzułmanów - czarny kamień. Świątynia jest celem dorocznych spotkań. Historycy niemuzułmańscy twierdzą, że pierwotnie nazwa ta dotyczyła niewielkiej świątyni w Jerozolimie, dopiero po jawnym konflikcie zmieniono kierunek modlitw i zaczęto mówić że "kaba" to świątynia w Mekce.

kabała
W jaduiźmie opierając się na przeliczeniu liter na cyfry próbowano odnaleźć związki między słowami. Słowo, które miały tą samą sumę przypisywano ezoteryczne głębokie źródło. Z tak pojmowanej kabalistyki czerpał R. Steiner, różokrzyżowcy, czerpie New Age. Kabała była zwyczajem nabożnej praktyki religijnej medytacji, jak też i "sektą" na gruncie religii żydowskiej. Ezoteryczny ruch judaistyczny, którego doktryna została zawarta w Księdze Blasku (Sefer ha-Zohar, 1150). Począwszy od XIV w. ruch ten podzielił się na odłam spekulatywny i okultystyczny (czary, astrologia, numerologia, panowanie nad demonami itp.). Kabalistyczna myśl żydowska ma dużo wspólnego z gnozą, okultyzmem i teozofią, dlatego współcześnie powołuje się na nią wiele ruchów związanych z tymi prądami. Wraz z Pico della Mirandola kabalistyczna myśl przekroczyła granice świata kultury żydowskiej i przeniknęła do środowisk zachodnich (np. Johannes Reuchlin).

Kadesz
Oaza znajdująca się na południe od Beer-Szebu. Tu zatrzymał się przez dłuższy czas Abraham, a później plemiona Izraelskie w drodze do Kanaanu.

kadzidełka
Mają różne pochodzenie i zastosowanie; są używane do oczyszczania pomieszczeń, ludzi i przedmiotów z wszelkich niepożądanych "energii", od "demonów" (związane z obcym kultem), bywa też tak, że mają zastosowanie w aromaterapii, która podpada pod medycynę nienaukową. Według teorii aromaterpii świat zapachów wpływa na każdy aspekt codziennego życia. Koncepcja ta jest błędna, gdyż zapachy, według współczesnej nauki, nie posiadają właściwości leczniczych, choć mogą wpływać na nastroje, uczucia, namiętności jak zresztą wszystko wokół
[oprac. Wspólnota Przymierza Rodzin MAMRE]

kahunowie
Hawajscy kapłani rzekomo obdarzeni zdolnością przepowiadania przyszłości i uzdrawiania; m.in. mają odznaczać się niewrażliwością na ogień itp.

Kain
(hebr. otrzymałam syna). Pierworodny syn Adama i Ewy, rolnik. Z zazdrości zabił swego brata Abla.

Kajfasz
(hebr. kamieniarz). najwyższy kapłan z czasów Jezusa, saduceusz. Kierował procesem Jezusa doprowadzająca do ukrzyżowania.

Kajfasz
(Józef) - żydowski arcykapłan i przewodniczący Wysokiej Rady w czasie procesu Jezusa. Został nim mianowany przez rzymskiego prokuratora Waleriusza Gratusa.

kalendarz koptyjski
Kościół koptyjski liczy lata od wstąpienia Dioklecjana na tron w roku 285, stosując staroegipski sposób obliczania miesięcy, tj. 12 razy po 30 oraz jeden "miesiąc" dodatkowy 5 dni, lub 6 w roku przestępnym. Rok koptyjski podzielony jest na trzy okresy - Nawodnienie Nilu (123 dni), Okres Siania (91 dni) oraz Okres Pogody (151 dni).

Kanaan
Kraina - "Ziemia Obiecana" - leżący między wybrzeżem syryjskim a doliną Jordanu. W Krainie tej osiedlili się Izraelici po wyjściu z niewoli egipskiej. Wzmiankowana była w pismach już kilka wieków wcześniej - teksty klinowe mówią o niej już w XX w.przed Ch. Z tej krainy wywodzi się też pismo alfabetyczne wynalezione przez Fenicjan. Jednym z głównych produktów tego rejonu była purpura - w pismach nazywana również kanaan. Być może tu należy doszukiwać się źródła "obiecania" tej ziemi - jako powrotu do raju - gdyż wg niektórych interpretacji Adam był stworzony przez Boga właśnie z czerwonej glinki (prochu i tchnienia- krwi - Boga). Chociaż Eden leżał w innym rejonie to poprzez użytkowanie owej purpury mógł się zlać w podaniach i marzeniach z ziemią Kanaanu.

Kandoble
(candomble) Afroamerykański kult będący zlepkiem animistycznych, okultystycznych i chrześcijańskich elementów. Celem uczestników jest opętanie. Praktykuje się czarną magię, okultyzm. Bóstwa afrykańskie utożsamia z chrześcijańskimi postaciami. Kult występuje głównie w Brazylii. Wywodzi się z tradycji Jorubów w Bahia, Recife i Rio Grande do Sul oraz Fonow w Maranhao i Bantu w centrum kraju. W tym synkretycznym kulcie główne postacie religii chrześcijańskiej utożsamia się z bóstwami afrykanskimi. Jego rozprzestrzenienie w Ameryce i w Europie jest groźne z tej racji, że wiąże się on z praktykowaniem obrzędów okultystycznych i czarnej magii.

kandżur
Święta księga laminizmu

kanon egipski
Kanon Pisma Świętego. Uznawał niektóre pisma apokryficzne: apokryf Barnaby, Pasterz Hermasa. Klemens Aleksandryjski uznawał dodatkowo w tym kanonie ewangelię wg Egipcjan i apokalipsę św. Piotra.

kanon etiopski
Wczesny Kanon Pisma Świętego. Uznawał niektóre pisma apokryficzne: 2 listy Klemensa Rzymskiego, Pasterz Hermasa, Konstytucje Apostolskie.

kanon koptyjski
Wczesny Kanon Pisma Świętego Uznawał niektóre pisma apokryficzne: 2 listy Klemensa Rzymskiego, apokryf Barnaby, Pasterz Hermasa, Konstytucje Apostolskie

kanon Muratioriego
Jeden z Kanonów Pisma Świętego. Obejmował oprócz ksiąg dzsiaj kanonicznych również apokryficzną Apokalipsę św. Piotra.

kanon ormiański
Kanon Pisma Świętego. Uznawał niektóre pisma apokryficzne: dalsze listy św. Pawła do Koryntian, Laodycejczyków, Aleksandryjczyków, listy Koryntian do św. Pawła

kanon Pisma Świętego
46 ksiąg Starego i 27 Nowego Testamentu. Zbiór ustalony ostatecznie na Soborze Trydenckim 08.04.1543 r. Wskazano wtedy na Boże pochodzenie, element ludzki, podkreślono autorytet Wulgaty. Istaniało wiele kanonów lokalnych a także żydowskich ustalonych ostatecznie w III w. Luter myśląc, że to kanon dużo wcześniejszy wskazał na niego jako właściwy - stąd niezgodności między Katolikami i Protestantami. Hasło Kanon Pisma Świętego w Encyklopedii Okiem

kanon rzymski
Jeden z Kanonów Pisma Świętego. Zanim ostatecznie został ustalony miał kilka wersji. Ireneusz dodawał do niego apokryf: Pasterz Hermasa. Hipolit rzymski Ewangelię wg Egipcjan, Klemens rzymski cytował nieznane słowa Jahwe i Mojżesza opierając się pisamch które uznawał za kanoniczne. Rzymski kanon Muratioriego dodawał apokalipsę św. Piotra.

kanony palestyńskie
Wczesne kanony Pisma Świętego. Uznawały dodatkowo niektóre księgi apokryficzne
- Euzebiusz - ewangelię wg Hebrajczyków - Papiasz - j.w. - Epifaniusz - ewangelia Ebionitów

kaodaizm
Wietnamska sekta założona w 1919 r. Jej doktryna jest zlepkiem konfucjanizmu, buddyzmu, taoizmu i katolicyzmu. Podstawową role odgrywa wiara w reinkarnację i komunikowanie się z duchami. Liczba jej adeptów sięga co najmniej dwóch milionów osób.

kapituła
Kapituła to kolegium kapłanów, których zadaniem jest sprawowanie uroczystej liturgii w kościele katedralnym (kapituła katedralna) lub kolegiackim 9kapituła kolegiacka).

kapnicy
Procesja biczowników odbywająca się w Wielki Piątek. Przy stacjach drogi krzyżowej pątnicy urządzali wzajemne biczowania. Podobne procesje odbywają się do dziś w niektórych miasteczkach Włoch czy Hiszpanii, gdzie mają swoje tradycje. Obecnie Kościół nie pochwala tych praktyk, a zbiorowe biczownictwo zostało potępione już w XIV wieku, kiedy to w Europie stało się prawdziwą plagą.

kara śmierci
Kara przyznawana za szczególnie złe czyny w niektórych kodeksach prawnych. Kościół stawiając życie jaką najwyższą ziemską wartość nie neguje prawa do stosowania kary śmierci. Uważa się za "...uzasadnione prawo i obowiązek prawowitej władzy publicznej do wymierzania kar odpowiednich do ciężaru przestępstwa, nie wykluczając kary śmierci w przypadkach najwyższej wagi" (Katechizm Kościoła Katolickiego art. 2266). "jeśli środki bezkrwawe wystarczają ... władza powinna stosować te środki..." (KKK art 2267)
Każda kara oprócz wymiaru społecznego i użytecznego ma również znaczenie określające wartość moralną czynu. Są czyny których waga równa się wadze życia - przyznawanie takiej kary określa powagę czynu ukaranego. Inną sprawą jest czy taką karę się wykona czy nie. Mając odpowiednie środki, można ją zawiesić.

karate
Jedna ze wschodnich sztuk walki. Cwiczenia kształtowania ducha poprzez ćwiczenia ciała (tak jak yoga). Na ćwiczeniach wspomina się o własnym duchowym potencjale. Celem jest osiągnięcie szczęścia już na ziemi poprzez zatopienie się upojeniu, zatraceniu własnej jaźni oraz poczuciu indywidualnego istnienia. (na podstawie broszury warszawskiego klubu). Wśród wielkich ślubowań są słowa "Będę zawsze słuchać Budy, Dharmy i Sanghi", "Będę zawsze reinkarnować w sprzyjających warunkach". Mistrzowie przejawiają dużą niezależność, pewność siebie i chęć do podejmowania ciężkiej pracy. Karate jest sztuką zabijania bez użycia broni.

karma
W sanskrycie "działanie, czynność". W hinduizmie i buddyzmie stanowi zasadę powszechnej przyczynowości. Los każdego człowieka określają czyny spełnione w innym życiu. Pojęcie to jest niezwykle popularne w różnych sektach, a ostatnio szczególnie w ruchu New Age.

Karmelici od św. oblicza
Zakon (bractwo) założony przez Clemente Domingueza (jednego z jasnowidzów z Palmar de Troya), który został konsekrowany na biskupa przez południowo-wietnamskiego arcybiskupa Ngo-Dhin-Thuc, oraz kilku jego wyznawców. Założenie zakonu oznaczało zerwanie Domingueza z Kościołem katolickim. Po śmierci Pawła VI sam ogłosił się jego następca; przyjmując imię Grzegorza XVII. Sekta, wpisana w Hiszpanii do Rejestru Stowarzyszeń Religijnych, została oskarżona, że jest jedynie przykrywką dla prowadzenia niejasnych interesów. Z doktrynalnego punktu widzenia podsyca ultramontanizm.

karoshi
Zjawisko nagłej śmierci w wyniku przepracowania i stresu. Karoshi odkryto w Japonii w 1969. Dotyka nagle ludzi w pełnym zdrowiu, w okresie wielkiej aktywności. "Karoshi nie jest terminem czysto medycznym. To socjomedyczne określenie odnosi się do przypadków zgonów lub poważnych uszczerbków na zdrowiu spowodowanych schorzeniami krążeniowo-sercowymi (jak zawał mięśnia sercowego), których przyczyną jest sprzężenie nadciśnienia i miażdżycy z bardzo silnym przeciążeniem pracą". [Takashi Haratani - Encyklopedia Zdrowia i Higieny Pracy ILO 2001] Cechą wspólną dla przypadków karoshi jest zbyt dużo pracy i stres. W Japonii popularna jest praca wielogodzinna. We wszystkich przeanalizowanych przypadkach karoshi w Japonii w latach 1974-1990 śmierć dotykała osób pracujących ponad 60 godzin w tygodniu, mających ponad 50 nadgodzin w miesiącu i niewykorzystanych ponad połowy urlopów. Karoshi nie dotyka szarych pracowników, ale przeważnie ludzi sukcesu. Obciążenie stresem jest bardzo istotnym czynnikiem. Ofiarą karoshi stał się nawet premier Japonii - Keizo Obuchi. Symptomów praktycznie brak. Osoby, których dotyk karoshi, czują się świetnie, mają plany, podejmują wyzwania, nie wykazują objawów drastycznego przepracowania (gdyż skrywają je przed samymi sobą). Zjawisko trudno jest wykryć. Rząd Japonii wydał walkę karoshi, lecz w społeczeństwie śmierć z przepracowania staje się dowodem na bycie człowiekiem sukcesu. Staje sią modne posiadanie w rodzinie kogoś takiego. Tradycja japońska szanująca osoby lekceważące śmierć przyjmuje karoshi jako wyróżnienie dla rodziny, czego potwierdzeniem są niejako rządowe rekompensaty pieniężne - bardzo wysokie jak na ubezpieczenie. Życie, w którym wszystko kręci się wokół kariery i zarobków, okazuje się wcześniej czy później życiem jałowym i nie spełnionym. Każdy z nas odczuwa potrzebę transcendencji, wychodzenia poza granice własnego ja. Bez miłości czy przyjaźni, bez wiary w coś od nas większego i trwalszego, człowiek więdnie albo traci rozum. Praca i bogactwo mogą stać się środkiem, lecz nie sensem życia. (Jacek Kubitsky Depresja z wycieńczenia) Hasło Karoshi w Encyklopedii OKIEM

karpatoruski ryt
Inaczej ryt rusiński. Ryt obrządku bizantyjskiego Kościoła Katolickiego.

karpokratyzm
Herezja. Wg tego pomysłu Jezus był prorokiem a cuda były sprawiane przez Boga na Jego prośbę.

kary cielesne
Kary związane z zadawaniem bólu, czasowym lub trwałym uszkodzeniem ciała. Kary cielesne były naturalnym zjawiskiem stosowanym dawniej przez wszystkie sądy bez wyjątku. Najgorszą była kara śmierci w torturach. Jeszcze w XVII wieku państwowe Sądy w Strasbourgu znały 16 typów tortur. Na tym polu największy postęp humanitarny uczyniła ... Inkwizycja. Sądy stosowały przeliczniki w których np. za kradzież odcinano rękę, stosowano też chłostę. Kary cielesne stosowane przez wymiar sprawiedliwości zostały w XX wieku zniesione niemal w całym świecie w myśl zasady nietykalności osobistej. Państwo bowiem jako instytucja bezstronna nie ma prawa naruszać nietykalność (chyba że jako działanie prewencyjne) Odejście od zasady przelicznika było słuszne, gdyż uznawało że to wola człowieka jest podstawą złego czynu a nie jego ręka, czy oko samo w sobie. Ostatnio jednak do kar cielesnych próbuje się jednak zaliczyć procesy wychowawcze, które muszą się opierać zarówno na nagrodzie jak i karze. Rodzic, mając całkowicie odmienną pozycje wobec dziecka niż aparat państwowy stosując przemoc fizyczną (w miłości i świadomie), kształtuje charakter i wolę dziecka. Jest to oczywiście absolutnie odmienny proces od znęcania się gdzie celem jest samo wymierzanie kary a nie wychowanie czy bezpieczeństwo dziecka (np. siłą rozdzielenie 2 bijących się dzieci). W wymiarze wychowawczym instytucja kary cielesnej jest przygotowaniem do instytucji wymiaru sprawiedliwości. Kara cielesna stosowana w rodzinie czyni mniej szkód w psychice dziecka niż kara psychiczna, o ile oczywiście kara cielesna nie jest regułą a jedynie wyjątkowym czynem udzielonym w miłości do dziecka i nie powoduje żadnych trwalszych obrażeń. Środowiska liberalne od zawsze próbują dokonać przewartościowania stosowania kary cielesnej w wychowaniu dziecka do roli znęcania się. Dzięki takie klasyfikacji można by skutecznie ograniczyć rolę rodziny, stawiając ją w pozycji potencjalnego złoczyńcy. Siła oddziaływania rodziny, w efekcie wprowadzenia ustawy zabraniającej "klapsa", spadła by w bardzo znaczący sposób. W efekcie łatwiejszy dostęp do kształtowania młodych ludzi miały by media, reklamy, subkultury a przez to łatwiej można by było manipulować popytem i konsumpcją.

Kaszpirowski Anatolij
Rosjanin, z domieszką krwi polskiej, hipnotyzer, bioenergoterapeuta; niewątpliwie najsłynniejszy obecnie działający, znany na całym świecie „uzdrowiciel”. Szczególnie sławę zyskał seansami telewizyjnymi, podczas których korzystał z obcych, tajemniczych mocy, nawet na odległość. Udział, choćby przez przekaz telewizyjny, w tego typu seansach wiąże się ze zniewoleniem demonicznymi, tymi mocami, które mają we władaniu Kszapirowskiego. Zdanie Kościoła na temat „uzdrawiania” nieokreślonymi, ale demonicznymi mocami (tzw. biała magia) odnajdujemy w KKK 2117 punkcie.
[oprac. Wspólnota Przymierza Rodzin MAMRE]

katarzy
Średniowieczna sekta o charakterze manichejskim, która często i błędnie utożsamia się z albigensami i waldensami. Jej antropologia ma charakter gnostyczny, ale postaci szatana nie przypisuje - w odróżnieniu np. od bogomiłów - żadnych pozytywnych cech. Sekta przestała istnieć w XIV w. Dzisiaj różne ezoteryczne, sekciarskie i okultystyczne ruchy przedstawiają jej doktrynę w sposób uproszczony, a nawet sprzeczny z głoszonymi przez nią tezami. Mówi się o związkach, do dzisiaj nie potwierdzonych, katarów z templariuszami i różokrzyżowcami. Obecnie Kościoły katarskie istnieją we Francji i w krajach Europy Środkowej Hasło Katarzy w Encyklopedii OKIEM

Katarzyna ze Sieny
Święta Katarzyna ze Sieny, dziewica i doktor Kościoła Urodzona 25 marca w 1347 roku, była dwudziestym czwartym dzieckiem farbiarza Jacopo Benincasa. Od początku swojego życia pragnęła się oddać na służbę Bogu. W wieku niespełna dziesięciu lat przysięga dochować czystości, a w wieku piętnastu lat przy ogólnym sprzeciwie rodziny potwierdza tę deklarację przez obcięcie włosów, co w ówczesnych czasach oznaczało chęć niewychodzenia za mąż. W wieku osiemnastu lat wstąpiła do III Zakonu Dominikańskiego, przywdziała habit, jednak nie zamieszkała w domu zakonnym, a w swoim rodzinnym. Przez trzy lata wiodła życie zamknięte. Czas ten spędzała u siebie w pokoju, na modlitwie oraz kontemplacji Pisma Świętego. Wychodziła jedynie na Msze Święte. W wieku dwudziestu jeden lat poświęciła się posłudze ludziom znajdującym się w potrzebie. Była pielęgniarką w domach zakonnych oraz w szpitalach, służąc ludziom z największym oddaniem oraz pokorą. Kierownikiem duchowym Świętej był generał Zakonu Dominikanów błogosławiony Raymond z Capui, który miał niemały wpływ na formację mistyczki. Jej lata młodości przypadają na okres niezwykle burzliwy w historii Kościoła: kończy się tak zwana niewola awiniońska, a rozpoczyna wielka schizma zachodnia. Wszystko zaczęło się w chwili, gdy papież pochodzenia francuskiego Bernard de Got, po wielowiekowej tradycji panowania włoskich papieży, przeniósł Stolicę Piotrową do swojej ojczyzny - Awinionu. Ten niechlubny okres trwał do roku 1378, do śmierci papieża Grzegorza XI. W tym właśnie czasie przyszło żyć i działać młodej Katarzynie. Została ona wysłana do Awinionu jako pośredniczka Florencji w sporze między państwami włoskimi a Francją. Dzięki osobistemu urokowi, niezależności i trafności w wydawaniu opinii, Święta odegrała niemałą rolę w zdarzeniach tamtych lat. Katarzyna potrafiła niezwykle "trzeźwo" myśleć i racjonalnie reagować na problemy występujące w jej pobliżu. Służyła radą Grzegorzowi XI. Była propagatorką odnowienia, postępu i moralnego nawrócenia Kościoła. To dzięki napomnieniom Świętej papież zdecydował się wrócić do Rzymu, ale jego śmierć sprawiła, że skłócone ze sobą miasta nie doszły do porozumienia. Święta Katarzyna zasłynęła nie tylko ze swej troski o sprawy Kościoła. Pozostawiła zbiór listów i modlitw (kilka tomów) oraz fundamentalne dzieło "Księga Miłosierdzia Bożego, czyli Dialog". Cały dorobek literacki Świętej jest przepojony bogactwem myśli oraz doktryny teologicznej. Zmarła w kwietniu 1380 roku, kanonizowano ją w 1461, a w 1866 roku ogłoszono patronką Rzymu. W 1939 roku Ojciec Święty Pius XII ogłosił św. Katarzynę patronką całego kraju (wraz ze św. Franciszkiem), a obecnie jest również Patronką Europy. Tytuł Doktora Kościoła nadał jej Papież Paweł VI, 4 października 1970 roku. (autor: Karolina Hermann)

katecheta
Słowo pochodzi z greckiego "katechetes - nauczyciel. Oznacza osobę prowadzącą z ramienia Kościoła katechezę.

katecheza
(gr. katechein - nauczać)
1. kościół pierwotny - nauczanie, przygotowanie kandydatów do chrztu
2. obecnie - wprowadzanie do życia opartego na wierze, wyjaśnianie prawd wiary, dogmatów i in. Główny celem katechezy jest wcielanie prawd wiary w życie codzienne
3. obecnie - również przygotowanie kandydatów do poszczególnych sakramentów, poprzez wyjaśnianie szczególnych form związanych z daną okolicznością i ich relacji do życia w wierze. (Np. katecheza przedmałżeńska odnosi się do moralnych, wynikających z prawd wiary realizacji pożycia małżeńskiego)

katechizm
Najczęściej drukowany zbiór podstawowych prawd wiary wraz z wyjaśnieniem. Wyraz ten używany jest też na określenie pouczenia dawanego kandydatom do sakramentu chrztu. Niedawno wydany Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK) jest obecnie kompedium wiedzy na tematy dogmatów i zasad.

katechumen
Osoba wprowadzana, lub pogłąbiające prawdy wiary, życia wg nich. Słuchacz katechezy.

katechumenat
(gr. katechumenos - nauczany)
1. Kościół pierwotny - czas przygotowywania katechumenów (kandydatów do chrztu) i wprowadzania ich w prawdy wiary Kościoła poprzez katechezę
2. Znaczenie szersze, współczesne - czas pogłębiania wiary, gorliwości, kolejnego głębszego nawracania, poprzez naukę, kontemplację, rozważanie prawd wiary i in.

katoptromancja
Wróżenie z lustra. Jedna ze sztuk przepowiadania przyszłości.

Kawalerowie mieczowi
Zakon krzyżowy utworzony w 1202 w Inflantach o regule templariuszy. Dążyli do stworzenia własnego państwa. W 1236 pobici przez Litwinów, a rok później zostali włączeni do zakonu krzyżackiego. W XV wieku znowu niezależni, a od połowy XVI stali się zakonem świeckim.

kazanie
Element świątecznej Mszy Św. Jest to okazja do przybliżenia spraw dot. wiary, praktyki lub spraw życia Kościoła. Szczególnym rodzajem kazania jest homilia - czyli tłumaczenie Słowa Bożego, lecz mogą być też kazania o innym charakterze - np. misyjnym. Obecnie w związku z ogromnym rozwojem mas-mediów od kaznodzieją domaga się ogromnej przejrzystości, a niekiedy wręcz widowiskowości. Z drugiej strony postuluje się aby kazania miały głęboką treść. Są to wyzwania którym rzadko kiedy księża potrafią sprostać. Wywołuje to poważny kryzys wśród osób które mają roszczeniową postawę i żądają od sprawujących Mszę św. łatwego odbioru.

Keit Ham
Bhaktipada (Kirtanananda) czyli Keit Ham, ulubiony uczeń Prabhupady, którego guru w wieku 29 lat uczynił pierwszym sannyasinem na Zachodzie, w 1991 roku został skazany na 90 lat pozbawienia wolności i ponad 76 milionów dolarów grzywny. Udowodniono mu 6 oszustw gospodarczych i współudział w dwóch morderstwach . Kirtanananda zaprzeczył postawionym mu zarzutom i skomentował fakt swojego uwięzienia jako wynik nietolerancji religijnej . Uzasadniony niepokój budzi fakt, że Bhaktipada został wydalony z ISKCON-u z powodu niestosowania się do religijnych zasad towarzystwa dopiero w 1987 roku - po nagłośnieniu całej sprawy - podczas gdy pierwsze morderstwo zostało popełnione w 1983 a następne w 1986 roku. Obawę przed uznaniem wiarygodności jakiegokolwiek guru z GBC dodatkowo uzasadnia relacja Lotty Danielson, byłej członkini Ruchu Świadomości Kryszny: "Wisznupada bardzo dobrze wyrażał się o Bhaktipadzie. W jakiś czas później Bhaktipada został wykluczony z ruchu. Bez wyjaśnienia. Wszyscy wiedzieli, że to jedna z tych spraw, o które nie wolno było pytać".

kendo
Jedna ze wschodnich sztuk walki. Sztuka walki z mieczem. Zderzenie różny filozofii wschodu. Celem jest osiągnięcie pełnej harmonii z prawami natury. Podstawą jest życie pełne energii "ki". Filozofia składa się z zewnętrznej - techniki i wewnętrznej rozpoznawania Prawd w paradoksach Zen.

kenoza
(gr. odarcie, ogołocenie) Termin używany na uniżenie samego siebie, w szczególności Jezusa gdy wcielił się w człowieka. Nie dotyczyło to jednak utraty Bożej natury lub substancji. Jest to dobrowolny wybór ograniczeń - aż do absolutnego upokorzenia przez śmierć na krzyżu. Kenoza jest motywem przewodnim rozmyślań teologów z różnych kościołów.

Kieran św.
Pomocnik św. Patryka który wręczył mu dzwon. Tym dzwonem Kieran zwoływał mnichów na posiłki i modlitwy. Stąd rozpowszechnił się zwyczaj dzwonienia na Mszę i wieszania dzwonów w kościołach.

kij
Atrybut świętych Apolinarego, Jakub Mniejszego, Judy Tadeusz, Macieja, Józefa i in. Symbol stałości lub pielgrzymowania.

kinezjologia
Jedna z metod medycyny niepoważnej. Badanie i wpływanie na organizm, środowisko, na podstawie napięcia mięśniowego. Dział medycyny holistycznej.

King George
W 1954 r. założył Towarzystwo Aetherius, jedną z najbardziej znaczących grup, których celem jest nawiązanie kontaktu z istotami pozaziemskimi. King wywodzi się z kregów spirytystycznych. twierdzi, że nawiązał kontakt z Mistrzem Aetheriusem, królem Wenus, i Panem Jezusem. Ruch Kinga jest jeszcze jednym dowodem, że grupy poszukujące kontaktu z istotami pozaziemskimi czesto są zwiazane ze spirytyzmem.

King Johny
Imię ducha, który objawił się różnym mediom; braciom Davenport, H. Blawatskiej, Nelsonowi Holmesowi i innym przedstawiał się jako Henry Morgan; pirat i gubernator Jamajki.

King Walter Serge
Znacząca postać kultu voodoo. Ten rodzaj czarownictwa uważał za katalizator nacjonalistycznych dążeń ludności murzyńskiej.

Kingsford Anna Bonus
(1846-1888) Jej doktryna jest zlepkiem spirytyzmu i magii. Utrzymywała kontakty z E. Levim (Alphonse Louis Constant) i H. Blawatska. Założyła "Hermetyczny krąg". Twierdziła, że ma stale kontakty z duchami. Głosiła, że za pośrednictwem magicznych sztuk spowodowała śmierć dwóch naukowców przeprowadzających wiwisekcje.

kippa
Żydowskie nakrycie głowy.

Kircher Atanasio
Autor Oedypus Aegyptiacus. Jeszcze przed odkryciem Jean Franqois Champoliona zaproponował sposób odczytania egipskich hieroglifów oparty na ezoteryzmie. Jego metoda, nie mająca żadnych językoznawczych czy historycznych podstaw, z biegiem czasu została uznaną za bezwartościową, natomiast sama postać Kirchera cieszy się nadal niejakim poważaniem w okultystycznych kręgach.

Kirpal Light Satsung Inc
Sekta powołana do życia w 1976 r. przez Sant Thakara Singha. Metodą inicjacji adeptów jest wschodnia medytacja, niemniej sześć byłych adeptek oskarżyło guru o przemoc fizyczną i seksualną. Jedna z kobiet twierdziła, że czterdzieści pięć minut była bita, dostawała uderzenia karate w głowę, co jakoby miało ją uwolnić od negatywnych emocji. Inne kobiety skarżyły się, że pod pozorem masażu medytacyjnego były wykorzystywane seksualnie. Wyznawcy sekty muszą przestrzegać ścisłej wegetariańskiej diety. Jednym ze sposobów pozyskiwania nowych adeptów jest prowadzenie poradni odwykowych dla narkomanów.

Kirtanananda
Keit Ham

kislew
Trzeci miesiąc roku żydowskiego.

KKK
Ku Klux Klan

Klaretynki
Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej - Misjonarki Klaretynki. Zakon żeński wspomagający pracę zakonu męskiego Klaretynów. W Polsce Klaretynki mają dom w Rembertowie.

Klątwa
(hebr. cherem; LXX i NT: anathema)- oznacza: 1) osobę lub rzecz ślubowaną Bogu lub świątynie oddaną na zawsze na użytek sakralny; 2) osobę lub rzecz przeznaczoną na zagładę ze względu na Boga; 3) sam akt przeznaczający kogoś lub coś na zagładę, dokonywany jako ślub.

klawiterapia
Jedna z metod medycyny niepoważnej. Stymulowanie stalowymi gwoździkami ośrodków na ciele. Dział niepoważnej medycyny uzasadniający skuteczność supernaukowym bełkotem. Sugeruje że jest czymś więcej niż akupresura czy akupuntura. Odnosi się do holistycznej teorii człowieka. Cytat z publikacji: "Łupież nie jest chorobą skóry. Łupież powstaje na skórze głowy, gdy od dłuższego czasu występują silne napięcia ośrodkowe ..."

Kleofas
(gr. chwała ojca) Jeden z uczniów Jezusa, któremu w drodze do Emaus ukazał się zmartwychwstały Chrystus. [Łk. 24,18]. Zlatynizowana wersja tego imienia to Alfeusz. Ten sam źródłosłów imienia nosiła Kleopatra.

kleromancja
Wróżenie z przypadków. Jedna ze sztuk przepowiadania przyszłości.

Klimuszko Andrzej Czesław
Franciszkanin, wizjoner, jasnowidz, radiesteta zielarz. Pierwszych wizji doświadczył, jak pisze w książce Moje widzenie świata, tuż przed wybuchem II wojny światowej, kiedy to rzekomo miał sny dotyczące tragicznego rozwoju kampanii wrześniowej. Przewidywał także wydarzenia historyczne Polski, wykazywał miejsca pobytu zaginionych osób. Pochodzenie mocy jakie przez niego oddziaływały trzeba upatrywać w ingernecji demonicznej, gdyż ideologie jakie zgłębiał ojciec Klimuszko dotyczyły kanonu New Age: jasnowidztwo, radiestezja, joga, "energia kosmiczna", idea czakramów, "powrót do natury" (taki tytuł miała też jedna z jego czołowych książek i jest to także jedno z naczelnych haseł Ery Wodnika), terapie ziołowe, leczenie kamieniami, zioła energetyzowane demonicznie. Promował jak najbardziej "zdrowy" tryb życia (niestety na bazie medycyny niekonwencjonalnej), gdy tymczasem sam był zniewolony nałogiem nikotynizmu. Niewątpliwie w Polsce Klimuszko stał się, świadomym bądź nie, prekursorem Nowej Ery. Jakby tego było mało Klimuszko posiadał swojego następcę o. Grzegorza Srokę! Obecnie, po śmierci obu franciszkanów ich współbracia zajmują się rozprowadzaniem niebezpiecznych ziół na bazie ich receptur (reklamy w Niedzieli czy Gościu Niedzielnym).
[oprac. Wspólnota Przymierza Rodzin MAMRE]

klonowanie
Klonowanie nie jest powielaniem danego osobnika. Powielenie jest niemożliwe. Termin odnosi się do powoływania do życia organizmów o zadanym, powtórzonym materiale genetycznym, identycznym lub zbliżonym do osobnika istniejącego. W przypadku zwierząt otwiera to możliwości do bardzo kierunkowych badań, lub wykorzystania gospodarczego o ściśle określonych cechach. W przypadku ludzi jest głęboko nieetyczne. Również i w stosunku do zwierząt budzi to często wątpliwości, szczególnie w przypadku gdy czynione jest dla zabawy (np. "odtworzenie" zdechłego kotka).

Powołana do życia istota jest nową, niezależną i niepowtarzalną, gdyż na jej cechy składa się genetyka jak i jej własna historia, doświadczenia, okoliczności. Sklonowany człowiek ma więc też swoją własną niepowtarzalną duszę. Nieprzyzwoitość klonowania odnosi się do stosunku powołującego życie do niego. Zadanie konkretnych (powtórzonych) cech jest podważeniem i ograniczeniem biologicznej wolności wyboru. Otwiera to możliwość do traktowania drugiego człowieka jako zabawki (kopia zmarłego męża, dziecka, sławnego człowieka), jako narzędzia (np. pozyskanie narządów, komórek, do leczenia chorego rodzeństwa) lub jako obiekt doświadczalny (np. "powtórzenie" Einsteina) itp..
Naturalny proces prokreacji ludzi powinien opierać się na uznaniu nowego człowieka od samego początku jako w pełni wolnego bytu osobowego. Jakiekolwiek klonowanie całkowicie to podważa. Klonowanie terapeutyczne dodatkowo prowadzi najczęściej do zgładzenia powstałego dopiero co życia. Jakkolwiek, powstała w złym procesie osoba jest całkowicie niewinna. Stanowisko Stolicy Apostolskiej wyraźnie podkreśla nieetyczność klonowania w jakiejkolwiek formie.

kod Biblii
Rzekome tajne przekazy znajdujące się w Biblii. Nowoczesny pomysł opierający się na wyszukiwaniu liter odległych o pewną liczbę znaków składających się na słowa. "Słowa" takie krzyżują się i nakładają. Odnaleźć można oczywiście nawet nazwy nowoczesnych urządzeń czy nazwiska polityków. Z tych układów próbuje się przepowiadać przyszłość. Jest to typowy przykład komercyjnego ezoteryzmu związanego z New Age.

Kod Leonarda DaVinci
Czwarta powieść Dana Browna, thriller sprzedany w nakładzie ponad 60 mln egzemplarzy. W powieści tej uknutych jest siedem naczelnych herezji i bluźnierstw: 1. Chrześcijaństwo nie wnosi niczego nowego, jest wariacją kultu boga Mitry. 2. Na skutek spisków pierwszych przywódców katolickich do Nowego Testamentu nie trafiło ponad 80 innych, niż uznane za objawione, [[apokryfy|ewangelii]]. 3. {{Jezus}} został uznany za Boga dopiero przez sobór nicejski, wcześniej był uznawany tylko za jednego ze śmiertelnych proroków. 4. Konstantyn Wielki nakazał sporządzenie nowej {{Biblia|Biblii}} pomijającej ludzkie cechy Jezusa. 5. Chrześcijaństwo jest z natury antykobiece, gdyż w {{Nawy Testament|Nowym Testamencie}} kobieta zawsze jest przedstawiana jako grzeszna, próżna i wyuzdana. 6. Prawdziwa historia chrześcijaństwa zapisana jest w nieupublicznionych i wcześniejszych niż uznane za objawione ewangeliach z Nag Hammadi. 7. W czasie śmierci Jezusa {{Maria Magdalena}} była z nim w ciąży, nosząc więc w sobie jego krew była świętym Graalem; po śmierci męża uciekła ona ze swym dzieckiem do Francji dając początek dynastii Merowingów. Oczywiście tezy te są zafałszowaniem prawdy historycznej, tej źródłowej dla chrześcijaństwa: Biblia i {{Tradycja}}. Strategia jaką można tu dostrzec opiera się na tym, iż w „niewinną”, fikcyjną powieść wpleciono herezje z autentycznie występującymi miejscami, osobami, tekstami. Jest to iść diabelska strategia, owe małpowanie Boga, czyli nieudolne przeinaczanie wiedzy historycznej, która jest wszystkim obecna i każdy rzetelny czytelnik, poszukujący prawdy, korzystając z możliwości współczesnych badań jest w stanie przekonać się czy to co uknuł Dan Brown jest prawdą czy celowym fałszem. Źródłem rozpracowującym od podstaw te siedem powyższych herezji niech będzie książka Josha McDowella: W poszukiwaniu odpowiedzi. Kod Leonarda DaVinci, Katowice-Warszawa 2006. [oprac. Wspólnota Przymierza Rodzin MAMRE] Zestaw książek wyjaśniających wszystkie błędy i terminy użyte przez Browna

kodeks
Określenie starożytnych manuskryptów spiętych w formę książki a nie zwijanych.

kohorta
Pododdział legionu rzymskiego, który liczy od 500 do 1000 żołnierzy.

kohorta
Pododdział rzymskiego legionu liczący od 500 do 1000 żołnierzy.

Koiahk
(Kiahk). Nazwa czwartego miesiąca w kalendarzu koptyjskim rozpoczynający się od 27 XI.

koine
Nazwa wspólnej mowy greckiej używanej w nowym Testamencie. Był to najpopularniejszy język w basenie Morza Śródziemnego w okresie po roku 300 przed Chr.

kojiki
Święta księga szintoizmu

kolczykowanie
piercing

kolęda
Dawniej były to pieśni z życzeniami śpiewane w okresie Nowego Roku, w porze Godów. Za kolędę należały się podarki. Sama nazwa wywodzi się od Kalendae - (z łac.) pierwszy dzień miesiąca - czyli od tego samego słowa co "kalendarz". Kolędy związane tematycznie z Bożym Narodzeniem pojawiły się w XV wieku. Kolędy, śpiewane wspólnie przez rodzinę podczas Wigilii i potem należą do najpiękniejszych zwyczajów okresu Bożego Narodzenia i są nośnikiem wewnętrznej świadomości i tożsamości.

Komisja Seyberta
Fundacja, która powstała dzięki legatowi 60 000 dolarów, jakie filadelfijski spirytysta Henry Seybert przeznaczył dla Uniwersytetu w Pensylwanii na badania zjawisk paranormalnych. Komisja rozpoczęła działalność w 1884 r. W ani jednym przypadku jej prace nie potwierdziły prawdziwości takich zjawisk, a ponadto wyszły na jaw liczne oszukańcze praktyki stosowane w doświadczeniach, uznawanych dotąd za paranormalne.

kompleta
Godzina kanoniczna bezpośrednio przed udaniem się na nocny spoczynek, odprawiana wspólnie we wspólnotach oraz podczas rekolekcji, zjazdów, sesji itp. Występuje w niej Nunc dimittis.

komża
Skrócona alba o szerokich rękawach, używana najpierw w chórze tj podczas wspólnego odmawiania modlitw kanonicznych, a od XIV w. także do tych wszystkich funkcji liturgicznych, do których alba nie jest wyraźnie zalecana. Komża, podobnie jak alba, symbolizuje czystość duszy.

Konancjusz
zm. ok. 638. Biskup w Palencji. Ojciec Kościoła. Napisał książeczkę do modlitwy opartą na wszystkich psalmach, a także liczne melodie kościelne. Posiadał poważny wygląd, był wymowny, rozważny, pilny i dbały o porządek.

konchy Hopi
Konchy zrobione są na podstawie tej samej receptury co świece. Mają lejkowaty kształt i podczas zabiegu świecowania w kanale ucha rzekomo wytwarzają mocniejsze podciśnienie. Lejkowanie (inaczej konchowanie) uszu to zabieg pochodzący rodem od Indian Hopi z Ameryki Północnej. Świecowanie rzekomo ma służyć przywracaniu harmonii wewnętrznej energii, wyostrzaniu wszystkich zmysłów, terapii samopoczucia itd. Praktyka ta nie mieści się ramach medycyny naukowej, a jej znaczenie pozostaje na płaszczyźnie znachorstwa.
[oprac. Wspólnota Przymierza Rodzin MAMRE]

koniec świata
Na ogół wyrażeniem tym określa się koniec naszej cywilizacji, który dokona się w sposób gwałtowny, po czym nastaną rządy jednej z sekt. Zapowiedzią bliskiego końca świata (podaje się jednak różne daty) sekty posługują się jako najbardziej atrakcyjnym sposobem zdobywania adeptów. W tego typu proroctwach prym wiodą adwentyści dnia siódmego i świadkowie Jehowy, chociaż wykorzystywali je także m. in. Mormoni czy Dzieci Boga.

konkordancja
Spis wyrazów występujących w Biblii na ogół razem z ilością wystąpień. Konkordancje dzielimy na naukowe - (w językach oryginalnych) oraz popularne - w językach narodowych.

konsekracyjny krzyż
Krzyż słoneczny

Konstantyn Wielki
Rzymski cesarz z lat 306-337. Słynny z faktu przyjęcia chrześcijaństwa po bitwie na moście milwijskim. Cesarz wspierał Kościół licznymi darowiznami, jednak jego koncepcja zakładała podporządkowanie Kościoła państwu, dlatego też często ingerował w sprawy wewnętrzne, naciskając na obsadzanie biskupów. Zwoła Sobór Nicejski (325).

konsubstancjacja
Termin oznaczający współistnienie różnych substancji - odnosi się do substancji Ciała i Krwi Pańskiej oraz substancji opłatka i wina. Taki pogląd wyrażany jest przez różne ugrupowania protestanckie w odniesieniu do Przeistoczenia.

konsystorz
(łac. miejsce rady) Zgromadzenie kardynałów pod przewodnictwem papieża mające na celu przedyskutowanie, ustalenie, istotnych spraw w Kościele katolickim. W Kościołach ewangelickich jest to najwyższy organ Kościołów krajowych. Zasiadają w nim zarówno duchowni jak i świeccy. Gremia te zajmują się sprawami prawnymi, finansowymi a także obsadzaniem ważniejszych stanowisk.

kontrinicjacja
Przeciwieństwo inicjacji chrześcijańskiej; dokonuje się po to by zastąpić chrześcijaństwo (np. "wyzwolenie gnostyckie“, inicjacja satanistyczna, potteromania – kilkanaście lat inicjacji z Potterem w ręku, prądy New Age-owe itp.). Można powiedzieć, że jest to odpowiedź diabła na katechumenat i deuterokatechumenat jaki podejmuje Kościół, by inicjować, wtajemniczać wiernych w tajemnice Boże.
[oprac. Wspólnota Przymierza Rodzin MAMRE]

konwulsjoniści
Grupa jansenistów którzy dostawali drgawek i konwulsji na grobie Francoisa de Paris. Miał to być dowód na niesłuszność bulli Unigenitus z 1713r. Ruch przybrał postać sekty trwającej przez cały XVIII wiek. Od konwulsjonistów pochodziły sekty posybilistów i figurystów.

koptyjski krzyż

Jedna z licznych form krzyża.


koptyjski obrządek
Obrządek katolicki należący do grupy obrządków aleksandryjskich. Pierwotny ryt aleksandryjski w V wieku uległ herezji monofizyckiej. W XVIII wieku część powróciła do Kościoła. Liturgia sprawowana jest po arabsku. Wiernych jest nieco mniej niż 1 mln.

kor
Miara pojemności dla ciał sypkich i płynów, równa około 450 litrom nazywana również chomer (zob. "chomer").

Korach
(herb - łysy) Lewita, który nie chciał uznać władzy Mojżesza

Korachici
Synowie Koracha. Przypisywano im autorstwo niektórych psalmów (np. 42, 44-49)

korban
Poświęcanie przedmiotów lub osób w ofierze dla Świątyni. Rzeczy te lub osoby do czasu złożenia (czasem była to tylko obietnica) stawały się nietykalne. Jezus krytykował wykorzystywanie tego efektu w celu uchylania się od powinności - np. wobec rodziny.

Korneliusz
Rzymski oficer w Cezarei ochrzczony przez Piotra.

Korozain
Miasto galilejskie na płn-zach. od jeziora Genezaret. Jezus ubolewał nad niewiarą jego mieszkańców. Wykopaliska z 1926 ukazały ruiny domów miasta oraz ruiny synagogi w której Jezus nauczał i uzdrawiał.

koscinomancja
Wróżenie za pośrednictwem sita. Jedna ze sztuk przepowiadania przyszłości.

Kościół Armagedonu
Bardziej popularna nazwa sekty znanej także jako Rodzina Miłości (nie mylić z tak samo niekiedy nazwaną sekta Dzieci Boga). Jej założyciel, P. Erdman, występujący pod przydomkiem Love Israel (Miłość Izraela), jest znany z surowości. Domaga się od swoich adeptów oddania sekcie całego majątku i zerwania wszystkich więzi z rodziną oraz przyjaciółmi. Podkreśla rytualne znaczenie posiłków, a zwłaszcza zażywania narkotyków (marihuana, haszysz, halucynogenne grzyby czy wdychanie toluenu - praktyki te spowodowały śmierć wielu adeptów). Małżeństwo w sekcie zostało zastąpione "związkiem", w którym dzieci poddawane są bardziej surowej dyscyplinie. Wyznawcy Kościoła Armagedonu są zobowiązani do uprawiania jogi i nie mogą korzystać z porad lekarzy.

Kościół Chrystusa
Sekta posiadająca 24 kościoły na świecie. Na uniwersytetach angielskich i w USA jest zakazana. Rozdaje zaproszenia na "spotkanie chrześcijan". Na jednym z zebrań lider twierdził, że jest chory na syfilis i nawoływał do onanizmu. Na spotkaniach krąży woreczek na datki, do których każdy wrzuca 1/10 wypłaty lub stypendium (Sekty i Fakty nr.7)

Kościół Moona
Moonizm

Kościół Syjonu
Sekta założona w Afryce Południowej w 1910 r. przez tubylczego biskupa Engenasa. Zakazuje ona picia alkoholu i palenia tytoniu oraz spożywania wieprzowiny. Jej przywódcy wybierani są spośród członków jednego plemienia. Wyznawcy sekty skrupulatnie przestrzegają prawnych norm apartheidu, twierdząc, że ludzie białej rasy nie wejdą do raju, ponieważ byłoby niesprawiedliwością, gdyby i w niebie mieli rządzić

Kościół wiecznego źródła
Amerykańska sekta ściśle związana z praktykami czarnoksięskimi. W doktrynie i obrzędach nawiązuje do religii starożytnego Egiptu, zwłaszcza w kwestiach okultystycznych.

Kościół Wissariona
Sekta uznająca że ponieważ zaczął się koniec świata należy sprzedać wszystko, dać pieniądze sekcie i przenieść się do ziemianek w Kraju Krasnojarskim na Syberii (ziemia obiecana). Mieszkają na 2-3 piętrowych pryczach, jedzą płatki owsiane, korzenie i rośliny z tajgi. Jest tam bardzo dużo dzieci, które tracą zdrowie. Określają się jako prawosławni.(Sekty i Fakty nr.7)

Kościół Wszystkich Światów
Amerykańska sekta ściśle związana z ruchem czarownic. Ma charakter panteistyczny, interesuje się głównie siłami natury

Kościół Żywego Słowa
Grupa o charakterze zielonoświątkowym i fundamentalistycznym, założona przez Amerykanina J. R. Stevensa. W zasadzie nie różni się od innych zielonoświątkowych grup wyrosłych z tradycji anglosaskiej, niemniej w pewnych kręgach amerykańskich, nawet protestanckich, uważa się ją za organizację sekciarską ze względu na jej ekstremizm.

kosmogram
Graficzne przedstawienie rzekomych wpływów gwiazd na zjawiska w organizmie człowieka bądź w społeczeństwie, przyrodzi, używane w astrologii zaawansowanej.

kosmonauta z Palenque
Płyta nagrobna z Meksyku przedstawiająca siedzącego za niby-sterami mężczyznę. Płyta jest nagrobkiem wodza Wöxök Ajau. który urodził się w ok 655 a zmarł w 694. Płyta przedstawia leżącego na ołtarzu zmarłego. Z ołtarza wyrasta drzewo życia a z piersi mężczyzny kiełkuje ziarno kukurydzy - alegoria legend o życiu rodzącym się z obumierania. W ufologii płyta przedstawiana jest obrócona pod kątem 90 stopni z której to perspektywy szczegóły drzewa i ziarna nie mają sensu a postać wydaje się być w pozycji siedzącej. Sugeruje to rysunek kosmonauty co daje pretekst do wnioskowania o kontaktach z obcymi cywilizacjami.

kosmotronika
Astrologia zaawansowana

kotwiczenie
Jest to hipotetyczne zjawisko wykorzystywane w superlearningu. Zakłada ono że gdy występują dwa zjawiska/bodźce to przy kolejnym powtórzeniu jednego z nich wystąpi samoczynnie i drugie. Jest to słuszne w niektórych - jednak rzadkich wypadkach i dotyczy jedynie wąskich sfer działania mózgu. W innych przypadkach zjawisko jest słabe, znikome lub wręcz nie ma go wcale.

kotwiczny krzyż

Jedna z licznych form krzyża.


Inna forma nazywana również krzyżem kotwicznym stosowana była w czasach gdy chrześcijaństwo było zakazane, jako ukryty znak krzyża.koźlarz
guślarz

Kozłowska Felicja
Felicja Kozłowska, przełożona zgromadzenia sióstr klarysek w 1893 doznała objawień Matki Bożej i Jezusa. Na ich skutek założyła zgromadzenie księży mariawitów i sióstr mariawitek. Celem było pogłębienie kultu maryjnego i eucharystycznego. W 1904 roku kuria rzymska rozwiązała to zgromadzenie. W 1906 Święte Oficjum nałożyło ekskomunikę na ruch, założycielkę oraz księdza Kowalskiego a objawienia uznało za urojone halucynacje. W 1909 roku ksiądz Kowalski otrzymał w katedrze starokatolickiej sakrę biskupią. W 1935 nastąpił rozłam na Starokatolicki Kościół Mariawitów z siedzibą w Płocku oraz Kościół Katolicki Mariawitów szczególnie darzący czcią "Mateczkę" Kozłowską i uznający kapłaństwo kobiet. Sytuacja ta trwa do dzisiaj
Mariawici

Kołakowski Leszek
Ur. 23.10.1923 Radom, zm. 17.07.2009 Oksford. Filozof polityki i religii, eseista, literat. Kierownik katedry marksizmu-leninizmu na Uniwersytecie Warszawskim. W okresie stalinizmu niezwykle aktywnie atakujący katolicką myśl społeczną i religię. Mason. Członek PPR. Od 1947 do 1966 członek PZPR. Pracownik Instytutu Kształcenia Kadr Naukowych przy KC PZPR. Członek KOR, Klubu Krzywego Koła, Fundacji Stefana Batorego, IDEE. Po Wydarzeniach Marcowych w których brał udział musiał emigrować z kraju w 1968. Związany z Kulturą Paryską. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich filozofów, wykładowca największych uczelni na świecie. Odznaczony w 1997 Orderem Orła Białego (w czasach rządów Cimoszewicza).
Opowiadajął się całe życie po stronie ideologii marksistowskiej, choć jego myśl ewoluowała w stronę myśli chrześcijańskiej. Pomimo krytyki marksizmu od lat 60-tych jeszcze pod koniec życia przyznawał że jest wierny tej idei. Nigdy nie opowiedział się po stronie chrześcijaństwa, choć powiedział "Absolutnie nie wierzę w śmierć wiary religijnej i Kościoła. Jestem przekonany, że wiara należy do fundamentów naszego istnienia". Jako mentor kół liberalnych próbował traktować religię uniwersalistycznie. Choć wiara wg niego jest ważna, to jest to rodzaj bardziej zabobonu, przymusu mózgu, konieczność społeczna. Człowiek wg niego nie jest osobą duchową a tylko ma potrzebę posiadania czegoś takiego jak wiara. Z tego punku widzenia jest to najwyższy obecnie stopień spoganizowania wiary. Jest to propozycja jak wyznawać religię i pozostać poganinem. Dlatego właśnie Leszek Kołakowskich był tak niezwykle szanowany i wykorzystywany przez wszystkie kręgi liberalne i masońskie.

kraniomancja
Wróżenie z czaszek. Jedna ze sztuk przepowiadania przyszłości.

kraszanki
Rodzaj pisanek z terenów Pomorza, Śląska, Warmi i Mazur powstające poprzez barwienie jaj na jednolity kolor.

kreacjonizm

W każdym przejawie kreacjonizm jest przeciwnością ewolucjonizmu.
1. Skrajny pogląd opierający się na Księdze Rodzaju i opisie stworzenia świata w 7 dni.
2. Współczesny pogląd nadnaturalistyczny zakładający istnienie boskiej ingerencji w historii świata i człowieka.
3. Pogląd ogólny, zakładający istnienie poza materią Boga-Stwórcy. Pogląd kwestię technicznej realizacji kreacji w materii pozostawia naukowcom.
4. Pogląd wynikający z obserwacji historii religii w której na mapie animizmu, szamanizmu i wielobóstwo pojawia się kilka tysięcy lat temu, w dorzeczu Eufratu i Tygrysu, koncepcja istnienia Jedynego Boga. Wlanie możliwości zrozumienia tej koncepcji przyjmuje się za ostateczną kreację człowieka jako świadomie duchowego.

kręgarstwo
Jako część medycyny leczy schorzenia kręgosłupa, ale jako dział medycyny holistycznej (chiropraktyka) upatruje w tym przyczynę wszystkich chorób.

kręgi w zbożu
Efektowne formy graficzne dobrze widziane dopiero z lotu ptaka. Charakteryzujące się niezwykłą symetrią. Pozostałość lądować UFO lub przekazy "obcych". Istnieje wiele osób które przyznają się do produkcji owych kręgów. Nie jest to trudne. Wystarczą deski z sznurkiem, kawałek linki i trochę przemyślenia. Współpraca kilku, a nawet 2 osób z łatwością sporządzi niebagatelny rysunek, nawet w jedną noc. Dowcip, lub żart, sympatyczny rysunek na dużą skalę, rodzaj sztuki. Uznawanie tego przez media lub ufologów za działanie "obcych" jest oczywiście manipulacją i naciąganiem. Forma pokrewna do rysunków z Nazca.

kremacja
Spalanie ciała po śmierci i chowanie go jako prochu w niewielkiej urnie. Niektórzy mają wątpliwości czy spalanie nie obraża czci zmarłego, lub czy zniszczenie ciał nie spowoduje że nie będziemy mieli "w czym" zmartwychwstać. - Nasze ciała po zmartwychwstaniu będą wypełnione materią innego typu - nową materią, chwalebną. Spalenie ciała nie ma żadnego znaczenia, ważne jest natomiast aby zachować cześć, pamięć o zmarłym, aby go z naszej strony nie pozostawić w samotności.

Krew
księgi ST nazywają krew "duszą", bo ona w przekonaniu Izraelitów jest siedliskiem życia. A ponieważ życie należy do Boga, przeto spożywanie krwi ludziom było zabronione. Krwią zwierząt ofiarowanych skrapiano ołtarz. Dokonywała ona pojednania z Bogiem, pieczętowała zawierane z Nim przymierze, czyniła z zawierających je osób jakby krewnych, najściślej ze sobą złączonych. Przelana zaś krew człowieka woła z ziemi o pomstę do Jahwe. W NT Apostołowie na tzw. soborze jerozolimskim(r. 49/50) tymczasowo utrzymują w mocy zakaz spożywania krwi (Dz 15,20.29). Na tle znaczenia krwi w ofiarach ST można lepiej zrozumieć sens przelania krwi przez Jezusa Chrystusa.

Krishnamurti Jidu
Współczesny filozof indyjski. A. Besant przedstawiała go jako wcielenie Boga. Jednakże sam Krishnamurti w 1929 r. zaprzeczył jakimkolwiek związkom łączącym go z ruchem teozoficznym. Podkreślał, jak się zdaje szczerze, że nie opowiada się po stronie żadnej ideologii i że jedyną metodą rozwiązywania wszelkich problemów jest przywracanie między ludźmi "poprawnej relacji". Zaprzeczał, jakoby można było być czyimś mistrzem, oraz twierdził, że nie istnieją żadne autorytety duchowe i że on także nim nie jest. Mimo to na jego pisma stale się powołują teozofowie i grupy związane z ruchem New Age.

Kronika Akashy
Kronika Akashy - jest to rodzaj "kosmicznej pamięci", banku informacji w którym zapisane są wszystkie wydarzenia. Człowiek rozwijając odpowiednio zdolności tzw. parapsychiczne podobno ma możliwość zaczerpnąć z Kroniki Akaszy pożądane przez niego informacje. Słowo akasza pochodzi z sanskrytu (akaśia) i oznacza przenikająca (tu: dochodzącą do każdej informacji) substancję. W Kronice Akaszy zapisywane jest wszystko razem z myślami, ideami i emocjami. Korzystanie z tego typu pseudo-wiedzy, wiedzy ezoterycznej zazwyczaj prowadzi do poważnego zniewolenia demonicznego. Warto zauważyć co Kościół mówi na temat tego typu praktyk – KKK 2116.
[oprac. Wspólnota Przymierza Rodzin MAMRE]

kropidło
Przyrząd liturgiczny używany do kropienia wodą święconą w czasie uroczystości ludzi, zwierząt, przedmiotów. Dawniej wykonany z hizopu, obecnie może to być gałązka mirtu lub bukszpanu. Księża chodzący "po kolędzie" noszą niewielkie kropidła z metalu z pojemnikiem na wodę w rączce.

kryptanazja
Eutanazja zabójcza bez zgody i wiedzy zabijanego.

krytomancja
Wróżenie z ziarn jęczmienia. Jedna ze sztuk przepowiadania przyszłości.

krytyka form
Metoda interpretacji Biblii odnosząca się do pierwotnych form w jakich występowały fragmenty przed zapisaniem ich przez autora.

krytyka redakcji
Interpetacja Biblii, w szczególności Nowego Testamentu analizująca wybór materiału użytego przez autora podczas pracy. Autorzy ewangelii, mając do dyspozycji wiele opowieści i przekazów dokonywali świadomego wyboru celem uwypuklenia pewnych przesłań, lub znaczeń. Nie oznacza to że manipulowali tekstem, lecz że przykładali większą wagę do pewnych zjawisk. Opierając się na ich wyborze możemy lepiej uzmysłowić sobie które wnioski są istotniejsze.

krzyż
Krzyż jest centralnym symbolem chrześcijaństwa, związany z symboliką drzewa życia, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Mieści w sobie setki znaczeń, jakie przez wieki pobożne osoby z nim wiązały. Jako bardzo prosty symbol był też używany chyba we wszystkich kulturach, religiach i filozofiach. Poprzez posiadanie czterech końców symbolizował cztery strony świata, cztery wiatry, żywioły, pory roku, temperamenty itp. W Chinach krzyż kojarzono z liczbą pięć - uwzględniając jego punkt środkowy; symbolizował 5 barw, zapachów planet, a także był symbolem przenikania się "ing" i "jang". Biorąc pod uwagę dwa ramiona krzyża staje się on symbolem przenikania się dwóch przeciwstawnych dziedzin - np. nieba i ziemi, czasu i przestrzeni. Od Vw przed Chr. w Palestynie stał się narzędziem wykonywania wyroków śmierci przez Rzymian i innych najeźdźców. Rzymski sposób polegał na przywiązywaniu skazańca za ramiona do belki. Bardzo rzadko przybijano dłonie i nogi. Wykonanie takie wyroku na Jezusie może świadczyć, że bano się żeby nie zszedł z krzyża i chciano się dodatkowo zabezpieczyć. W tym kontekście większego sensu nabiera drwina żeby teraz zszedł z krzyża. Święte drzewo krzyża chrystusowego razem z dwoma pozostałymi zrzucono z Golgoty i zasypano ziemią, na górze zaś postawiono świątynie Jowisza i Wenery. 3 wieki później Cesarz Konstantyn Wielki nawrócił się i zezwolił na wyznawanie wiary chrześcijańskiej Jego matka, cesarzowa Helena, będąc już w podeszłym wieku, udała się do Jerozolimy, gdzie odnalazła 3 krzyże. Św. Helena podzieliła krzyż na trzy części, aby ofiarować je głównym ówczesnym ośrodkom chrześcijaństwa: Jerozolimie, Rzymowi i Konstantynopolowi. Z czasem krzyż podzielono na wiele drobnych części. Duże fragmenty krzyża znajdują się w kościele św. Goduli w Brukseli, w bazylice Santa Croce w Rzymie oraz w katedrze Notre Dame w Paryżu. W Polsce cząstki relikwii posiadają m.in. kościół dominikanów w Lublinie i Sanktuarium Krzyża Świętego na Łysej Górze w Górach Świętokrzyskich. Ostatnio w październiku 2002 odnaleziono kolejne relikwie - drzazgi z drzewa cedrowego sprzed 2000 lat. Znalezisko miało miejsce w Bułgarii w czasie wykopalisk na terenie dawnego klasztoru. Znaleziono hermetycznie zamknięty relikwiarz z IX w. Badania dokonano po otwarciu w laboratorium muzeum w Bułgarii Hasło krzyż w Encyklopedii Okiem

Krzyżacy
Zakon krzyżowy założony w 1190 w Palestynie. W 1211 osiedli w Siedmiogrodzie lecz usunięci zostali z Węgier z powodu dążenia do powołania własnego państwa. Stworzyli je w Prusach. Polska doprowadziła do ukrócenia tego w XVI w. Zakon istnieje do dziś, głównie w Niemczech. Zajmuje się edukacją i działalnością charytatywną.

krzyże apostolskie
zacheuszki

krzyżmo
Mieszanina oleju z oliwek i substancji wonnych (przeważnie balsamu). Używa się podczas liturgii chrzcielnej, przy bierzmowaniu oraz przy udzielaniu święceń kapłańskich i biskupich, a także przy poświęceniu kościoła i ołtarza.

Księga Abdiasza
Najstarsza księga Starego Testamentu napisana prawd. ok. IXw. przed Chr. Jednak z Ksiąg tzw. proroków mniejszych. Przedstawia potępienie zbrodni Edonitów której dopuścili się wobec narodu Izraela.

Księga Cieni
Księga Cieni – jest to zbiór notatek, przemyśleń, przepisów, inwokacji itp. sporządzanych przez wyznawcę lub grupę wyznawców czarostwa - Wicca. Księga ta zawiera także zapis doświadczeń religijnych: szczegóły rytuałów, obrzędów, zaklęć, idei lub zwyczajów. Często jest przekazywana z pokolenia na pokolenie wewnątrz danej tradycji. Jedni wolą kupować Księgę Cieni już gotową do zapisywania, a inni prowadzą ją w normalnym zeszycie. Dla adeptów magii Księga Cieni to rzecz bardzo osobista. Księga Cieni przekazywana jest z pokolenia na pokolenie, jeżeli zachodzi taka możliwość i potrzeba tego, by zawarta w takowej księdze wiedza przetrwała kolejne pokolenia i była rozbudowywana. Znane są jednak tradycje, gdzie po śmierci właściciela palono księgę. Praktykowanie takiej inicjacji magicznej jest wysoce niebezpieczne dla każdego kto podejmuje się takich praktyk.
[oprac. Wspólnota Przymierza Rodzin MAMRE]

Księga Jubileuszów
Apokalipsa Mojżesza

Księga modlitw Asenet
Józef i Asenet

Księga Mormona
Święta księga mormonów. Uważają oni że była zapisana w języku anielskim na złotych płytkach które założyciel ich religii tłumaczył na angielski za kotarą. Przed kotarą siedziała pewna grupa tzw świadków. Oryginał został wzięty do nieba. Opisuje ona m.in. powtórne przyjście Jezusa w IV wieku na kontynent amerykański.

Księga Przemian
Yijing

Księga Salamandry
Czysto polski pomysł o rzekomo tajemnej księdze przechowywanej w Watykanie, która jest zakazana do czytania nawet dla papieża, posiadająca ogromną moc, większą niż Biblia (o co chodzi z tą mocą Biblii???). Fantastyczna historia o zagięciach i odnalezieniach tej księgi budzi ogromne emocje wśród poszukiwaczy sensacji. W rzeczywistości "Księga Salamandry" jest oficyną wydawniczą wydającą różnego rodzaju leksykony, w tym również leksykon duchów i zapewne stąd powstała legenda o księdze demonów.

Księgi Barucha
Apokryf Starego Testamentu. Druga i trzecia (obok pierwszej kanonicznej) księgi sekretarza Jeremiasza opisują wizje tłumaczące Baruchowi przyczyny upadku Jerozolimy a także wizje podróży przez sfery niebieskie. Pisma są przeredagowane przez chrześcijańskich autorów. Inne nazwy to "Syryjska Apokalipsa Barucha" i "Grecka Apokalipsa"

Księgi Ezdrasza
Te dwa [[apokoryfy|apokryf]] Starego Testamentu często mylone są z Księgą Ezdrasza (zwaną podobnie) z i księgą Nehemiasza. Znajdują się one w niektórych wydaniach protestanckich. 1 apokryficzna księga Ezdrasza (w owych wydaniach protestanckich przedstawiana jako 3 po dwóch kanonicznych dla Katolików) oprócz zapożyczeń z innych ksiąg opisuje dzieje powrotu z niewoli babilońskiej. Druga (4) składa się z trzech części, dwóch późniejszych - chrześcijańskich i żydowskiej lamentacji po zburzeniu Jerozolimy. Apokryfy te przypisywane są niesłusznie {{Ezdrasz|Ezdraszowi}}.

Księgi Henocha
Apokryf Starego Testamentu. Trzy księgi przypisywana jednemu z największych patriarchów żydowskich, wymienianego wielokrotnie w pismach kanonicznych. 1. Księga - "etiopska" (z racji języka najstarszej kopii) pochodzi z ok. roku 150 przed n. Chr. Druga "słowiańska" opowiada o podróży patriarchy przez niebo i piekło. Trzecia "hebrajska" to mistyczny utwór w II wieku po n. Chr.

Apokryfy starego testamentu - hasło w Encyklopedii

Księgi Machabejskie
III i IV są uznane za apokryf Starego Testamentu. 1 i 2 uznane są za kanoniczne - choć nie są uznawane przez protestantów. Trzecia jest legendą napisaną dla pokrzepieniu serc w obliczu inwazji rzymskiej. Czwarta to rozprawa o wyższości rozumu wypełnionego wiarą nad emocjami, cierpieniem i prześladowaniami.

Apokryfy starego testamentu - hasło w Encyklopedii

Księgi sybilińskie
Apokryf Starego Testamentu. Pochodzący z ok. 500 po n. Chr. zbiór różnych przepowiedni, którego autorkami były "sybille" kobiety - wieszczki, które często pojawiały się w historii. W zbiorze pojawiają się przepowiednie przyjścia Chrystusa.

Ksisutros
Król który żył 64.000 lat. Bóg ostrzegł go o potopie. Zbudował arkę o długości 960 m i 384 m szerokości, która po ulewie osiadła na górach Armenii. Legenda ta jest jednym z praźródeł opowieści o Arce Noego.

ksylomancja
Wróżenie z drewnianych kości z wyrytymi na nich runicznymi napisami. Jedna ze sztuk przepowiadania przyszłości.

Ku Klux Klan
Skrót KKK (klan kolo, gr. kyklos). Organizacja o charakterze sekciarskim. sama siebie uważa za chrześcijańską, ale nie potwierdzają tego ani jej doktryna, ani działalność. Jej członkami mogą być wyłącznie ludzie białej rasy, ale nie Żydzi, a nadto zwolennicy rządów białych i segregacji rasowej. Nadal prześladuje Żydów, Murzynów, Metysów, homoseksualistów i tych wszystkich, którzy - jak uważa - nie podzielają jej poglądów. Historia: Ku Klux Klan został powołany do życia w Stanach Zjednoczonych podczas wojny secesyjnej (1861-1865). Celem było niedopuszczenie Murzynów do zajmowania eksponowanych stanowisk w południowych stanach. Społeczne znaczenie zyskał jednak dopiero w 1915 r. dzięki romantycznej i patriotycznej wizji, jaką w swoim filmie Narodziny narodu przedstawił David Wark Griffith. W latach dwudziestych KKK liczył w USA pięć milionów członków. Odtąd ich liczba stale rosła (w jego szeregach byli senatorzy i gubernatorzy stanu). Groźby, przymus, gwałty, kastracja, zabójstwa przeciwników należą w tej organizacji do codziennych praktyk. Doktryna: KKK, jak powiedzieliśmy, uważa siebie za organizacje chrześcijańską, a nawet powołuje się na Biblie, aby usprawiedliwić swoją neopogańską nauke. Według KKK, Ewa miała stosunek seksualny z Szatanem i z tego związku urodził się Kain, od którego pochodzi rasa żydowska. Później Żydzi utrzymywali kontakty płciowe z licznymi zwierzętami, co dało początek różnym innym rasom. Tylko biała rasa pochodzi od Adama. KKK zaprzecza przynależności Jezusa do rasy żydowskiej, podkreślając jego aryjskość. Rasizm w połączeniu z tezami negującymi osobę i dzieło Jezusa Chrystusa, a także chrześcijańską naukę o grzechu pierworodnym nie jest do pogodzenia z chrześcijaństwem. KKK popiera niewolnictwo.

Ku Klux Klanu krzyż

Jedna z licznych form krzyża. Rasistowska organizacja przełomu wieków w USA - Ku Klux Klan (zwalczająca Murzynów i katolików) przyjęła za symbol łaciński krzyż z dodanym znakiem oznaczającym na mapach morskich latarnię morską.kult
Ruchy przeciwstawne do dominującej w danym kraju tradycji religijnej, sięgające do orientalnych czy neopogańskich inspiracji. Kulty to dalszy etap indywidualizacji życia religijnego. Mają luźną, amorficzną i często nieokreślona strukturę organizacyjną. Brak jest typowego dla sekt aktu wstępowania, ale jest moment wyboru pewnego światopoglądu. Kulty bowiem są opozycją nie tylko religijną, ale także naukową, np. alternatywne metody lecznicze, astrologia, ruch ukrytego potencjału człowieka.

kult obrazów
Cześć oddawana obrazom. Należy rozróżniać między kultem Boga poprzez obrazy, a kultem obrazu jak fetysza. Główny sprzeciw innych wyznań dotyczy tutaj dosłownego rozumienia treści pierwszego przykazania, a szczególnie słów o nie sporządzaniu wizerunków. Na tej podstawie w niektórych wyznaniach kościoły są pozbawione malowideł, nie ma obrazów, wyznania nie uznają kultu świętych itp. Już starożytni Żydzi jednak czynili obrazy, rzeźby w miejscach kultu co było by nie do pomyślenia gdyby zakaz to obejmował. Przykłady to postacie cherubinów na Arce Przymierza, posągi w świątyni, wąż miedziany trzymany przez Mojżesza. A jednak złoty cielec był bałwochwalstwem. Różnica polega na tym że cielec ów był sam w sobie czczony jako bóg (najprwad. Apis). Lud mówił "uczyń na boga" a nie "uczyń nam obraz Boga". Zakaz obejmuje tworzenie przedmiotów czczonych jak Bóg, a nie przedmiotów które mają prowadzić do Boga, przedstawiać Go, przybliżać, czy też wizerunków wszystkich innych stworzonych rzeczy. W realiach tamtych czasów wszystkie okoliczne ludy miały takich bożków. Przetrwało to w pewnej postaci do dzisiaj w Buddyzmie w którym rano budzi się posągi a wieczorem kładzie spać. Na marginesie należy zauważyć że znak ryby - stosowany przez ugrupowania protestanckie, i pierwszych chrześcijan, czy też słowa Alleluja (chwała Jahwe - to również rodzaj wizerunku słownego) są występkiem przeciw temu przykazaniu jeśli stosuje je w sposób literalny. Ostatecznym dowodem na zezwolenie tworzenia obrazów był sam Jezus który był widzialnym Obrazem Boga Niewidzialnego - jak czytamy w Liście do Kolosan. Jezus również odbił na chuście Weroniki swój wizerunek.

kulty dilerskie
To znane powszechnie firmy marketingu bezpośredniego typu Amway czy Herbalife. Kulty takie wykorzystują techniki sekciarskie do przywiązywania pracowników za niskie wynagrodzenie mobilizując do pracy której robić nie powinni.

Hasło Kulty dilerskie w Encyklopedii OKIEM

kulty prymitywne w satanizmie
Jedna z pięciu form satanizmu. Współczesne ewolucje prymitywnych religii animistycznych. Byli wyznawcy uważają, że w rzeczywistości są to zakamuflowane formy satanizmu - Santeria, Lucumus - związaną z tradycją Joruba, i'congo, szczególną wagę przywiązującą do rytuałów magicznych i pogrzebowych, tajne bractwa nanigos, odwołujące się do tradycji Efik, Palo mayombe, Voodoo. Kulty te i sekty odprawiają krwawe ofiary, włączają różne wizerunki, w tym świętych katolickich, uprawiają magię białą i czarną, zaklinają, rzucają uroki korzystając z doświadczeń spirytyzmu, okultyzmu i satanizmu.

Kundalini
Kundalini - tajemnicza "moc duchowa" o naturze ogniowej i wężowej, która jest ideową i praktyczną podstawą indyjskiej tantry (tantryzmu) oraz hatha jogi. Idea Kundalini łączy ze sobą jogę, tantryzm oraz wszelkie indyjskie kulty Bogini - Śakti, Dewi. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że za ułudną nazwą tzw. energii kundalini kryje się konkretna rzeczywistość demoniczna. Potwierdza to doświadczenie egzorcystów uwalniających osoby zniewolone, a nawet opętane demonem Kundalini, szczególnie w związku z jogą i walkami Wschodu.
[oprac. Wspólnota Przymierza Rodzin MAMRE]

kung fu
Jedna ze wschodnich sztuk walki. Rozpowszechniona za sprawą Bruce'a Lee. Struktura szkoły przypomina rodzinę w której uczniowie są adoptowani. Rolę ojca pełni mistrz. Postawą struktury myślenia jest Taoizm. Zasad niedziałania i dostosowywania się okoliczności. Celem jest transformacja duchowa ucznia. Kung fu to nie tylko ćwiczenia ale wizja rozwoju człowieka również filozoficzno-teologicznego.

Kurs cudów
Oferta programowa obiecująca indywidualną, mentalną, emocjonalną i fizyczną przemianę poprzez tzw. trening umysłu Kursu Cudów, który rzekomo ma prowadzić do obudzenia jednostki z jej „snu” o bólu, chorobie i śmierci oraz do rozpoznania, że wciąż jest „pełną częścią wiecznej”, „stwarzającej rzeczywistości”. Kurs taki obiecuje jakoby człowiek miał przeżyć swoiste „zmartwychwstanie” już tu na ziemi. Nie brakuje odniesień do „boga”, ale pojmowanego w duchu New Age, czyli jako tego, którego wykorzystuje się do swoich celów, zabiegów, po to tylko by osiągnąć korzyść osobistą. Kurs taki jest ewidentnym uwiedzeniem przez ducha Antychrysta, który szczególnie teraz, przed ponownym przyjściem Jezusa na ziemię w dniu Paruzji, zwodzi ludzkość, także poprzez nieświadomość zawinioną i niezawinioną. Ostatecznie zwycięstwo należy do Jezusa i tych, którzy nie oddawali się na służę demonom, ale wiernie służyli Bogu.
[oprac. Wspólnota Przymierza Rodzin MAMRE]

kuszenie Boga
Polega na wystawianiu na próbę – w słowach lub w uczynkach – Jego dobroci i wszechmocy. Właśnie w ten sposób Szatan chciał, by Jezus rzucił się ze Świątyni i aby przez to zmusił Boga do działania. Jezus przeciwstawia Mu słowa Boga: "Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego" (Pwt 6,16). Takie wystawianie Boga na próbę rani szacunek i zaufanie jakie należą się naszemu Stwórcy i Panu. Zawsze zawiera zwątpienie dotyczące Jego miłości, opatrzności i mocy (KKK 2119).
[oprac. Wspólnota Przymierza Rodzin MAMRE]

kwadrant
Dwa lepty

Kwiat życia
Kwiat życia – jest to jedno z "ziaren" New Age; rzekomo przy pomocy Kwiatu Życia (pewien geometryczny rysunek) i Świętej Geometrii można opowiedzieć historię świata, począwszy od jego stworzenia poprzez tzw. działanie czterech żywiołów, proporcje i rozwój ludzkiego ciała. Miano Kwiatu Życia zyskał nie z powodu podobieństwa do kwiatów, jakie znamy, ale przez analogię do cyklu życia drzewa owocowego: kwiat, owoc, nasionko, drzewo, kwiat, owoc (…). Kwiat Życia przechowuje rzekomo kształty tzw. w okultyzmie "pola energetycznego", które miałoby otaczać ciało ludzkie (ciała niebieskie również). Cała ideologia Kwiatu Życia związana jest także z ideologią Atlantów, mieszkańców mitycznej Atlantydy, posiadających wiedzę tajemną o tzw. "mocach energetycznych". Poza tym nie trudno dostrzec związek z założeniami Markaby. Ingerowanie za pomocą tych okultystycznych praktyk w świat demonów wiąże się z ze zniewoleniem.
[oprac. Wspólnota Przymierza Rodzin MAMRE]

kYRdwakJdfxq
to be bad to beliver may suffer. ItTramadol doesn’t cialis buy cialis onlinedizziness,itching, sweating,all.Tramadolthat these are the [url=http://forums.toucharcade.com/member.php?u=18232]cialis buy cialis online[/url]body temperature,sleep, loss ofcall your healthcare

Kyrios
W odniesieniu do Jezusa jeden z tytułów chrystologicznych wskazujący na jego ponadludzki - boski wymiar.
W szerszym znaczeniu Kyrios (gr. Pan) to ktoś posiadający prawną lub faktyczną wyższą pozycję, sprawuje kontrolę, jest traktowany z szacunkiem. Słowo było również wykorzystywane jako forma grzecznościowa.

kyudo
Jedna ze wschodnich sztuk walki. Sztuka łucznicza. Mistrz na ucznia lepiej niż on sam siebie. W ćwiczeniach należy stać się łukiem i strzałą jednocześnie. Polega to na mistycznym przeobrażeniu wnętrzaMD Glossary © Matthew Dingley 2002
Redaktor naczelny Słownika: Lilla Kowalska
Redaktor naczelny Encyklopedii: Szymon Astery