Agnostycyzm


Ostatnia modyfikacja tematu:
Encyklopedia OKIEM - strona główna


Agnostycyzm - Co oznacza to słowo?
Słowo agnostycyzm wywodzi się z greckiego agnostos i oznacza "nieznany", "niepoznawalny". Używa się go na określenie poglądu że nie możemy niczego powiedzieć z całą pewnością o Bogu, ani o świecie poza naszym materialnym.

Skrajny agnostycyzm współczesny
W wersjach drastycznych występuje przekonanie że nie możemy nic pewnego powiedzieć o niczym również na naszych świecie. Chodzi o to że jedyne co postrzegamy to nasze wrażenia a one mogą byś nieadekwatne do tego co jest rzeczywistością. Nie mamy więc nic pewnego a jakiekolwiek wnioski moralne są nieuprawnione.

Ciekawa forma sekciarska
Jedną z form agnostycyzmu współczesnego jest dyskordianizm. Ruch który główną ideologię upatruje w ezoterycznym praktykowaniu skrajnego chaosu.

Przeciwieństwo
Główna krytyka agnostycyzmu wypływa z realizmu tomistycznego a także z neotomizmu.

Krytyka agnostycyzmu
Agnostycyzm opiera się na poddawaniu w wątpliwość osądów. Ale sam w sobie jest pewnym osądem, opartym o logikę opierającą się z kolei na badaniu materii. Jeśli by więc być konsekwentnym również nie możemy nic powiedzieć o tej teorii. Nie wiem czy jest słuszna czy nie. Agnostycyzm nie zaprzecza istnieniu Boga czy świata duchowego. Agnostyzym nie wnosi dokładnie nic do tego dylematu.

Niebezpieczeństwa
Agnostycyzm nieuchronnie prowadzi do realtywizmu i liberalizmu. Żadne prawa nie są obiektywne, nie ma zasad, bo jedyne co jest to nasze wrażenia. W ten sposób świat składa się z całkowicie odrębnych wysp ludzkich nie mogących się nigdy ze sobą skontaktować i mających pełną dowolność w kreowaniu swojego postępowania.

Pismo Święte - ks. Mądrości 13.1
Głupi już z natury są wszyscy ludzie, którzy nie poznali Boga: z dóbr widzialnych nie zdołali poznać Tego, który jest, patrząc na dzieła nie poznali Twórcy, lecz ogień, wiatr, powietrze chyże, gwiazdy dokoła, wodę burzliwą lub światła niebieskie uznali za bóstwa, które rządzą światem. Jeśli urzeczeni ich pięknem wzięli je za bóstwa - winni byli poznać, o ile wspanialszy jest ich Władca, stworzył je bowiem Twórca piękności.