Neurolingwistyczne programowanie


Ostatnia modyfikacja tematu:
Dział "Nauka"
Encyklopedia OKIEM - strona główna


Co to jest NLP? Twórcy NLP
Twórcami NLP byli m.in. matematyk i terapeuta Richard Bandler oraz profesor lingwistyki John Grinder. NLP powstało w latach 70-tych.

Charakter NLP
Programowanie neurolingwistyczne jest jedną ze współczesnych technik motywacyjnych. Narzuca ono, za pomocą skomplikowanego języka sposoby manipulacji a nawet z pogranicza okultyzmu. Ponieważ nlp jet przeznaczone dla osób wyjątkowo przedsiębiorczych techniki nauczania wyglądają inaczej niż w przypadku typowych metod New Age. Jest jest to jednak to samo zjawisko składające się z autosugestii, autoafirmacji, wizualizacji, zen, z fałszywych koncepcji nauki o człowieku, fałszywego obrazu świata duchowego, hinduizmów - lecz ubrane w wysoce skomplikowane nazwy, określenia i techniki.

Rządzenie ludźmi
NLP jest techniką wpływania na innych ludzi i na świat poprzez programowanie swoich na ten temat wyobrażeń. Jest to zbiór sposobów na niezachwianą pewność siebie, rodzaj wyszkolenia umysłu do perfekcyjnego reagowania zapewniającego sukces.

Manipulacja
Instruktorzy jawnie przyznają się że nlp jest "metodą wpływu na procesy emocjonalne i myślowe innych ludzi". Mówiąc prościej i zwyczajnie jest to umiejętność manipulacji innymi. Zwolennicy uważają, że manipulacja jest neutralnym narzędziem, że wszystko wpływa jakoś na człowieka, że wychowanie to manipulacja. Tymi argumentami próbują uspokoić sumienie.

Chwytliwe hasła
Genialne przedsięwzięcie marketingowe jakim są kursy NLP posługuje się dzisiaj najbardziej cenionymi hasłami z terenu marketingu sugerując mistrzostwo w takich dziedzinach jak.:
** skuteczna komunikacja,
** sztuka perswazji, wywieranie wpływu,
** negocjacje, mediacje,
** sztuka sprzedaży, sprzedaż bezpośrednia,
** promocja, public relations,
** zarządzanie, kierowanie ludźmi, motywowanie pracowników,
** sprawowanie władzy, marketing polityczny.

Odrzucanie przyczyn
NLP zakłada odcięcie się od korzeni problemów. Wbrew metodom współczesnej psychologii karze się zapomnieć o źródłach problemów, o przyczynach choroby i wmówić sobie że wszystko jest świetnie. Jasne jest, że owe korzenie problemów zostają schowane w podświadomości i mogą wywoływać różne objawy - aż do śmierci włącznie (karoshi). Jest to krótkofalowe leczenie skutków a nie przyczyn. W sposób jaskrawy można przedstawić pacjenta który ma problem z moczeniem nocnym. Psycholog będzie docierać do przyczyn, stresu, postara się wyeliminować przyczynę obchodzą mechanizmy obronne. Praktyk z NLP sprawi że pacjent dalej będzie się moczył, ale teraz będzie z tego dumny.

Wizualizacja
Technika - dawniej zwana wizualizacją - jest w nlp nazywana terapią objawową lub po prostu myśleniem pozytywnym. Należy wyobrażać sobie sytuacje i jakby programować swoje zachowanie w przyszłości.

Kotwiczenie
Jest to hipotetyczne zjawisko wykorzystywane w superlearningu. Zakłada ono że gdy występują dwa zjawiska/bodźce to przy kolejnym powtórzeniu jednego z nich wystąpi samoczynnie i drugie. Jest to słuszne w niektórych - jednak rzadkich wypadkach i dotyczy jedynie wąskich sfer działania mózgu. W innych przypadkach zjawisko jest słabe, znikome lub wręcz nie ma go wcale.

Rozmywanie moralności
Terapeuci NLP nakłaniają do stwarzania świata bezproblemowego, bezkonfliktowego. W tym świecie przestają istnieć negatywne emocje, negatywne oceny rzeczywistości. Wszystko może być postrzegane relatywnie. Świat powoli staje się możliwy do zaakceptowania we wszystkich aspektach i podporządkowany jednemu celowi - własnemu sukcesowi. Używając NLP przestaje się używać ocen moralnych, gdyż takie przestają mieć sens.

New Age
Odkrywanie własnego ukrytego potencjału, człowiek jako pan własnego siebie, możliwość osiągnięcia doskonałości, możliwość wczucia się dowolną osobowość, i inne przekonania - są zjawiskami charakterystycznymi dla New Age'u. Jet to świat zbudowany na fałszywej koncepcji. W domyśle i w efekcie światem rządzą energie, człowiek wpada w idolatrię, i dąży do osiągnięcia stanów nirwanicznych. NLP jest nowoczesną, nakierowaną na środowisko biznesu techniką New Age.

Opinia
Neurolingwistyczne Programowanie pomimo zapewnień nie jest niczym nowym. Nowy jet tylko pseudo-meta-język używany do promocji owej metody. NLP wypełnia lukę rynkową i społeczną i jest skierowane do bogatych, ludzi bez skrupułów pragnących lepiej manipulować innymi. NLP jest zbiorem technik opierających się o metody nieetyczne, rozmywa moralność i jako takie jest sprzeczne z chrześcijańską wizją człowieka i świata.


Nasze materiały
** New Age
** Medycyna alternatywna
** Karoshi
** Superpamięć
** Hipnoza