Masoneria


Ostatnia modyfikacja tematu:
Dział "Ojczyzna"
Encyklopedia OKIEM - strona główna


Masoneria to organizacja, a postawa masońska nie musi się wiązać z przynależnością do masonerii - więcej w haśle: masonizm

Co to jest masoneria
Masoneria nie rządzi światem, nie jest światowym spiskiem. Traktowanie jej tylko spisek lub tajny rząd, jest trochę infantylne i nie uwzględnia całego spektrum metod, nie ujmuje całego zła jakie niesie. Masoneria jest rodzajem elitarnego klubu dla osób wyznających pewną konkretną ideologię. Ludzie Ci są wzajemnie powiązani nie tylko poprzez loże. Pomimo gospodarczej konkurencji rozumieją się świetnie na polu: ZYSK. Choć masoneria nie rządzi, to ludzie Ci ludzie niewątpliwie rządzą światem. Jednak nie znaczy to, że szef klubu jest królem świata. Detronizując "króla" nie zachwiałoby się tym systemem. Na tytuł masona trzeba sobie zasłużyć. Wykazać się bogactwem, wpływami i przede wszystkim ideologią. Bycie w masonerii lub grupach paramasońskich świadczy o byciu wybitnym aktywistą ideologii skrajnie ateistycznej i skrajnie nieludzkiej. (zob. religie naturalistyczne)

Klub Bilderberg, Klub Rzymski, Komisja Trójstronna
Z masonerią nie jest sprawa taka prosta. Należałoby od początku wyjaśniać, co to jest, dlaczego tak jest, kto rzeczywiście jest masonem, a kto nie. Mamy przykłady ludzi na wysokich stanowiskach, którzy nawet dobrze nie wiedzą, że są masonami. A są w rejestrze masońskim. W pewnym momencie wciągnięto ich do tego. Nie przechodzili wszystkich obrzędów. (...) Często jest tak, że mason, któremu się wmawia, jaki jest ważny, nie znaczy nic. Dla przykładu Stanisław August Poniatowski. Był masonem trzeciego stopnia wtedy, kiedy były 33 stopnie wtajemniczenia. Trzeci to był bliski zeru, a wmawiano w niego, że był najważniejszym z masonów. Tacy też są. Jest to sprawa zbyt skomplikowana, aby można było odpowiedzieć jednym słowem. Niewątpliwie w tych klubach znajdują się ludzie powiązani z lożami masońskimi. Niewątpliwie też próbują swoje działania masońskie przenosić na teren tych klubów. Ale czy cały skład tych klubów, nie możemy odpowiedzieć, gdyż nie znamy wszystkich nazwisk ich członków.(zapis ze spotkania publicznego z dr Andrzejem Leszkiem Szcześniakiem 29.01.2000)

Jak masoneria rządzi
W latach 1876-1914 rządy we Francji były prawie całkowicie masońskie. W tym okresie wypędzono 38 zgromadzeń zakonnych, zlaicyzowano program nauczania w szkołach, zlaicyzowano personel nauczania publicznego, zamknięto 11 tys. zakładów szkolnych i szpitalnych prowadzonych przez zakony, wyrzucono na bruk 40 000 braci i sióstr zakonnych, zerwano konkordat.

Rządy elity
Doszliśmy do jednego z najgorzej sprawowanych i jednego z najpełniej kontrolowanych rządów w cywilizowanym świecie. Już nie rządu wolnej opinii, już nie rządu głosów większości, lecz rządu opinii i przemocy małej grupki najbardziej wpływowych ludzi - (Prezydent USA, Wilson)
W Hotelu Marriott w Chantilly, VA, USA (k. Waszyngtonu) odbyło się 30. V-2. VI 2002 r. jedno z typowych spotkań klubu Bilderberg. Obecnych było 114 osób. Propozycje które tam omawiano świadczą o wpływie jaki ten klub ma: (American Free Press 9. VI 2002 za Opoka w Kraju 42):
** Rozszerzenie NAFTA (North American Free Trade Association) na całą zachodnią półkulę
** Wzmocnienie APEC (Asia Pacific Economic Cooperation)
** Ewolucję świata w trójbiegunowy system Unii Europejskiej, Unii Amerykańskiej i Unii Azjatycko-Pacyficznej
** Zaproponowano podatek na rzecz ONZ, na razie minimalny, 10 centów za baryłkę nafty, czyli niezauważalny dla ludzi, ale wystarczający by rozpocząć zasadę podatku światowego
** NATO ma się stać ramieniem zbrojnym ONZ

Papieże o masonerii
Potępienie uczestnictwa w masonerii zostało potwierdzone wielokrotnie. W szczególności przez Benedykta XIV, Klemensa XIII, Piusa VI, Piusa VII, Leona XII, Piusa VIII, Grzegorza XVI, Piusa IX, Leona XIII, Piusa X, Piusa XI, Piusa XII, Jana Pawła II.

Przeciw religii
W 1819 roku instrukcja kierownictwa masonerii włoskiej stwierdza: "Nasz ostateczny cel jest ten sam, co Woltera i Rewolucji Francuskiej: unicestwienie raz na zawsze katolicyzmu, a nawet samej idei chrześcijańskiej, która stanąwszy na ruinach Rzymu, stała się później jej przedłużeniem" (A. de Lassus "Masoneria intrygująca tajemniczość..." za ks. A. Zwolińskim "Wokół masonerii")

Walka z katolicyzmem
W 1880 wielki mistrz loży genueńskiej mówi: "Naszym, celem jest zatknięcie sztandaru na wszystkich kościołach i na Watykanie. Przyjdzie czas, gdy Chrystus, Pan Niebios, kłaniać się będzie Panu naszemu, Panu ziemi" (M.Skrudlik "Masoneria w Polsce" za ks. A. Zwolińskim "Wokół masonerii")

Niezmienność Kościoła
Od blisko 300 lat stanowisko Kościoła wobec masonerii pozostaje niezmienne. Zostało to potwierdzone już ponad 400 razy przez Urząd Nauczycielski Kościoła.

Klasyfikacja czynu
Z powodu zarzutów i trudności w ocenie kto jest a kto nie jest masonem, proponujemy mówić: "zachowuje się jak mason", "działa jak mason". Zdanie o tyle słuszne, że nie trzeba być masonem, żeby dla masonerii pracować. Przy takiej klasyfikacji czynu nagle okaże się, że działających-jak-masoni jest mnóstwo.

Kto to jest para-mason
Para-masonem może być każdy, o kim nie wiadomo, czy jest masonem, a kto działa jak mason. Charakterystyczne są m.in. następujące cechy (za ks. A. Zwoliński, J. i M. Giertychami, S. Krajskim):

Dlaczego nie masoneria
Masoneria (albo raczej masonizm) opiera się stwierdzeniu, że diabeł jest takim samym bytem jak Bóg (zło jest tak samo silne jak dobro). Takie ujęcie sprowadza całą rzeczywistość transcendencji do symboliki zjawisk naturalnych. Bóg jest Panem "nieba", które jest pojęciem abstrakcyjnym - symbolem czegoś niekoreślonego. Szatan, który jest też "symbolem" jest panem ziemi, panem materii, panem zysku. Należy się mu na ziemi kult boski. (Starożytni używali tego samego słowa na święty i przeklęty - oznaczało to poświęcony dobremu lub złemu bóstwu. Panteon - ołtarz wszystkich bóstw). Takie traktowanie świata duchowego - jako jedynie symboliki jest widoczne w nurtach od kabały, buddyzmu, poprzez animizmy, szamanizmy, katarów, manichejczyków, aż do współczesnego New Age'u. O tej ideologii się nie mówi ale równouprawnienie dobra i zła (liberalizm, relatywizm) leży u podstaw wszystkich wymienionych wyżej charakterystycznych cech masońskich. O ile więc dla ateisty sprawa pozornie nie ma znaczenia, to dla katolika wykluczenie masonerii, i absolutna krytyka masońskiego myślenia, powinny być oczywistością. (Takie stanowisko zajmowali papieże, księża zajmujący się tematem, Katechizm Kościoła Katolickiego).

Polemika

Te wszystkie określenia, że winę za całe zło na świecie ponoszą: Żydzi, masoni, lewica laicka, kato-lewica, różowe hieny, no i oczywiście Kuroń, Michnik i Balcerowicz, są dla mnie po prostu idiotyzmem. (Andrzej D.)

Punktowanie uczestnictwa masonerii tu czy tam wcale nie ma na celu wybielanie siebie i przerzucania winy. Chodzi o to, co jest napisane w Biblii. Należy zło punktować, gdyż wtedy staje się ono jawne i w świetle Prawdy traci swoją moc. Chodzi więc tylko o to, aby oświetlić zło, aby nie było utajnione i podstępne. Masoni, lewica, różowe hieny są z pewnością realnymi osobami i z pewnością robią wiele zła (co oczywiście nie świadczy że zielone, żółte i pomarańczowe hieny w niebieskie ciapki nie robią zła też). Nie wiem skąd w ludziach zasłaniających się tolerancją tyle nietolerancji dla kogoś, kto stara się dostrzegać zło i nieprzemilczać niewygodnych słów. A może to po prostu zazdrość o to, że ktoś potrafi nazwać sprawę po imieniu.....

Trudno zgodzić się ze zdaniem, że stanowisko Kościoła odnośnie masonerii pozostaje od 300 lat niezmienne. To co zapisano w prawie kanonicznym z 1917, jako obowiązujące, nie podlegało dyskusji. Obecny kodeks na temat masonerii milczy, a więc nie ma tu odwołania do prawa. Natomiast co jakiś czas ponawiane są próby zapytania jakiś tam ekspertów, aby się wypowiedzieli czy masoneria nadal jest nieprzyjacielem Kościoła, czy może już nie. Ekspertom pozostawiono decyzję - któregoś dnia możemy się niemile zdziwić. (Radosław Zieleziński)

.... a jednak: 26.11.1983, czyli w przeddzień wejścia nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego, została ogłoszona deklaracja Kongregacji Doktryny Wiary wyjaśniająca, że pomimo tego, że nowy Kodeks nie wymienia imiennie masonerii, to "negatywna ocena Kościoła o wolnomularskich zrzeszeniach pozostaje więc niezmienna, ponieważ ich zasady były zawsze uważane za nie do pogodzenia z nauką Kościoła i dlatego też przystąpienie do nich pozostaje nadal zabronione. Wierni, którzy należą do wolnomularskich zrzeszeń, znajdują się w stanie ciężkiego grzechu i nie mogą przyjmować Komunii świętej" - Czy to stanowisko - po przeszło 400 innych podobnych - jest wystarczająco świeże ???

Pisząc o pieniądzach oznajmujecie tylko tyle, że skoro nie wiecie o co chodzi, uważacie, że chodzi chodzi o pieniądze! (Kuba Buragiewicz)

Nie - piszemy tak dlatego - że w zasadzie wszystko na TYM świecie kręci się wokół pieniądza. Działania masońskie w perspektywie zysków merkantylnych nabierają sensu. Absurdem są stwierdzenia niektórych osób, że głównym celem masonerii jest np. tworzenie kościoła antychrysta itp. - to jest właśnie spiskowa teoria dziejów. Zjawiska społeczne związane z pieniądzem są jak najbardziej zjawiskami naturalnymi. Oczywistą konsekwencją posiadania wielkich pieniędzy jest chęć wpływu na politykę, ustawodawstwo, na międzypaństwowe organizacje. Np. taka muzyka rockowa jest świetnym interesem ale przede wszystkim powoduje rozrywanie więzów rodzinnych. Ludzie finansjery lat 60. XX wieku doskonale o tym wiedzieli i zależało im na rozwoju tej muzyki, aby móc łatwiej sprzedawać swoje artykuły. Dlatego np. Loża Złotego Świtu - poprzez organizację WICCA (Czarownic Walijskich) - przekazuje wielkie pieniądze na takie wytwórnie jak Zodiac Records czy Mercury Production - firmy mające wielki wpływ na sposób życia młodych na całym świecie. To nie jest spisek - to jest działanie konkretne - w konkretnym celu: ZYSK. To, że jest to akurat działanie antychrześcijańskie, jest w zasadzie efektem ubocznym, naturalną koleją rzeczy gdy na celu ma się zysk.Nasze materiały
** hasło poświęcone postawie masońskiej: masonizm
** Rola masonerii w powstaniu ideii Unii Europejskiej
** Masoneria w powstaniu skautingu
** Masoneria - w Słowniku
** Hasła związane z masonerią - w Leksykonie Genealogicznym

Wykorzystane materiały
**ks. Andrzej Zwoliński "Wokół masonerii"
** Stanisław Hr. Małachowski-Łępicki "Dzieje Wolnego Mularstwa w Krakowie 1755-1822" ** Ludwik Hass "Wolnomularstwo w Europie środkowej w XVII i XIX wieku"
** Ludwik Hass "Ambicje rachuby rzeczywistość - wolnomularstwo w Europie Środkowo - Wschodniej 1905-1928"
** Ludwik Hass "Zasady w godzinie próby - wolnomularstwo w Europie Środkowo-Wschodniej 1929-1941"
** Ludwik Chajn "Polskie Wolnomularstwo 1920-1938"
** Ludwik Hass "Masoneria Polska XX wieku"
** Bp. Jerzy F. Dillon "Masoneria zdemaskowana czyli walka antychrysta z Kościołem i cywilizacją chrześcijańską"
** Jim Shaw and Tom McKenney "Śmiertelna Pułapka - wolnomularstwo przedstawione przez jednego z czołowych przywódców organizacji"
** Paul A.Fisher "Szatan jest ich Bogiem - Encykliki papieskie i wolnomularstwo"
** Tadeusz Nasierowski "Wolnomularstwo bez tajemnic"
** Arnaud de Lasus "Masoneria - intrygująca tajemniczość - Elementarne wiadomości o wolnomularstwie"
** Arnaud de Lassus "Masoneria - czyżby papierowy tygrys?"
** Stanisław Krajski "Masoneria polska i okolice"
** Maciej Giertych "Nie przemogą! - Antykościół, antypolonizm, masoneria"
** Stanisław Krajski "Masoneria Polska 1993"
** liczne artykuły w prasie, doniesienia w TV, oficjalne strony internetowe Lóż wolnomularskich, Rotary, Lions na świecieGENEALOGIA BTB - Bardzo Tanie Badania
Baner sponsora - (zasady reklamy)