Masonizm


Ostatnia modyfikacja tematu:
Encyklopedia OKIEM - strona główna


masonizm - postawa charakterystyczna dla masonisty
masonista - człowiek rozumujący na sposób masoński

Podział masonizmu
  1. doktryna religijna masonerii
  2. kulturowe wcielenia religijnej doktryny masońskiej. Uwaga! Ilość tych kulturowych wcieleń jest nieprzeliczona. Zasadniczo można uważać za przejawy masonizmu pewne charakterystyczne idee. Wyróżniają się one istotnymi elementami spekulatywnymi takimi jak:
supraidealizm - jeden z istotnych elementów spekulatywnych masonizmu; pogląd, według którego wszystkie religie są jednakowo dobre i każda prowadzi do zbawienia. Ponad wszystkimi ideami Boga podawanymi do wierzenia przez religie istnieje "czyste bóstwo" -->> czysty teizm

czysty teizm - wierzenie w "czyste" - to znaczy: samo w sobie niepoznawalne bóstwo, będące wspólną podstawą wszystkich wierzeń religijnych (z satanizmem włącznie). O tym bóstwie każdy człowiek może wytwarzać sobie dowolne pojęcie.

nieantagonistyczny dualizm - specyficzna dla masonizmu odmiana dualizmu względnego, przyjmująca jeden byt absolutny (Boga), w którym są dwie zasady - jedna jako źródło dobra i druga jako źródło zła w świecie, przy czym te zasady współistnieją ze sobą harmonijnie; w ślad za przyjęciem n.d. masonizm wyklucza pojęcie grzechu.


>>> hasło poświęcone masonerii: masoneria

Wykorzystane Materiały

** Jan Pociej "Masonizm"
** Gary Kah "Globalna okupacja".
** Jim Shaw "Śmiertelna pułapka"