Pornografia


Ostatnia modyfikacja tematu:
Dział "Seksualność"
Dział "Moralność"
Encyklopedia OKIEM - strona główna


Spis treści
* Ciekawostki
* Gwałt powszechny
* Pornografia
* Skutki
* Przyczyny pedagogiczne
* Działania
* Opinia
* Polemika
Strony związane z tematem
Seksualność
Samogwałt
Pedofilia
Przemoc Polemika

Mówiąc o pornografii i seksie nie sposób oddzielić tego tematu od aborcji, antykoncepcji, homoseksualizmu, przemocy. Pornografia idzie bowiem w parze z gwałtami, nieskrępowanym seksem, dewiacjami a to z kolei wywołuje żądania uznania aborcji, antykoncepcji itp. Okazuje się bowiem, że wpływowe koła (pełne dewiantów i producentów pornografii) walczą o wprowadzenie regulacji prawnych i wykluczenia moralności chrześcijańskiej. W naszym państwie obowiązuje przepis: (Dz. U. nr 88, poz. 553. z późn. zm.)

1. Kto publicznie prezentuje treści pornograficzne w taki sposób, że może to narzucić ich odbiór osobie, która tego sobie nie życzy - podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
2. Kto małoletniemu poniżej lat 15 prezentuje treści pornograficzne lub udostępnia mu przedmioty mające taki charakter - podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2

Każde wpływanie na wolę odbiorcy powinno być więc karane, a także nieskuteczne zabezpieczenie przed odbiorem przez dzieci. Każde dziecko może kupić na giełdach ostre pisma lub znaleźć w Internecie odpowiednie strony. Każdy sprzedawca, producent i autor powinien zostać ukarany. Uzasadnienie:

Wg prawa dzieci nie mają pełnych praw. Ta decyzja opiera się na stwierdzeniu o niepełnej świadomości i niemożliwości dokonywania w pełni wolnych wyborów przez dzieci. Skoro tak, to dzieci również nie są w pełni świadome przy odbiorze reklamy. Działanie wykorzystujące ten mechanizm jest więc narzuceniem woli. Narzucenie nie odbywa się w pełni celowo przez producenta i nie może on znać w pełni pojedynczej sytuacji. Nieznajomość przepisów nie zwalnia z odpowiedzialności. Nie zwalnia z odpowiedzialności także nieznajomość który przepis w danym momencie ma zastosowanie. Dlatego pomimo deklarowania niewiedzy i niecelowości publikowanie i sprzedawanie produktów pornograficznych bez zabezpieczeń przed dziećmi jest w Polsce przestępstwem. Podobnie jak np. niezabezpieczenie substancji wybuchowych.

Ciekawostki

Jeden z afrodyzjaków W XVIII wieku jako afrodyzjak stosowano zakopywanie oziębłej osoby na tak długo w ziemi aż Matka Gaja przekaże jej energię seksualną.

Porno-graphia
Słowo pornografia pochodzi z greckiego. Porno oznacza prostytutkę, a dokładnie kobietę najniższej kategorii, którą mógł mieć dokładnie każdy obywatel grecki. Był to wyraz wyjątkowo uwłaczający.

Prawo pierwszej nocy
Bardzo popularne jest przekonanie o istnieniu w średniowiecznej Europie prawa wg. którego Pan miał prawo do "pierwszej nocy" z nowopoślubioną małżonką swojego poddanego. nie ma jednak żadnych historycznych potwierdzeń takie zwyczaju. Wiadoma natomiast że zwyczaj ten był praktykowany niekiedy u afrykańskich ludów pierwotnych, w Ameryce Południowej lub przez kler buddyjski. Więcej na ten temat. (nadesłał: Radosław Zieleziński )

Rozwiązłość - gwałt powszechny

Zgwałcone
W USA jedna trzecia kobiet jest gwałcona przynajmniej raz w swoim życiu.

Dopuszczalność gwałtu
W Indiach gwałt jest poświadczony prawnie jeśli kobieta ma trzy inne kobiety za świadka.

Mitterand - bigamista
Ukochany przez Francuzów prezydent Fracais Mitterand przez długi czas miał żonę (matkę dwóch synów) i kochankę (matkę córki). Panie żyły ze sobą w zgodzie a prezydent utrzymywał kochankę na koszt państwa w jednym z apartamentów niedaleko wieży Eifla.

1/3 mlodzieży w Polsce
Co trzeci polski 17-latek podjął już współżycie seksualne. Na korzyść mogą jedynie przemawiać fakty, że w UE i innych krajach odsetek jest jeszcze większy (nawet 80%). Polskie nastolatki seks bardziej niż inni wiążą z głębokimi uczuciami.
(na podst. Krajowe Centrum ds. AIDS) (Pedjęcie współżycia nie obejmuje wykorzystywania seksualnego w dzieciństwie - ok. 1/3 społeczeństwa)

Rozwiązłość w Polsce
1/6 osób deklaruje w ankietach że ma pozamałżeńskich partnerów. Zdecydowanie najwięcej jest 20-30-letnich mężczyzn, którzy deklarują średnio 3-4 partnerek w ciągu roku. (raport Krajowego Centrum ds. AIDS 2001r)

Zalegalizować domy publiczne
74% mężczyzn w Polsce uważa że należy, lub "raczej należy" zalegalizować działalność domów publicznych. (raport Krajowego Centrum ds. AIDS 2001r)

35% cudzołóstwa
Wg badań ankietowych w Polsce 8% mieszkańców zdradza współmałżonków conajmniej od roku z tą samą osobą a 13% żyje bez ślubu dłużej niż ten okres czasu. Kolejne 14% osób współżyje bez ślubu w związkach przygodnych. (raport Krajowego Centrum ds. AIDS 2001r)

Pornografia

Opinia publiczna
Co trzeci dorosły Polak twierdzi, iż oglądał wydawnictwa i filmy, które określił jako pornograficzne. Najczęściej były to osoby młodsze, mieszkańcy największych miast oraz z wyższym wykształceniem, najrzadziej zaś mieszkańcy wsi. Dwukrotnie częściej przyznawali się do tego mężczyźni (45%) niż kobiety (22%). Ponad połowa respondentów - głównie kobiety oraz mieszkańcy wsi i małych miast - uważa, że dostęp do materiałów pornograficznych jest w Polsce zbyt łatwy. Tylko co setna osoba ma przeciwne zdanie. Ponad połowa pytanych (58%) popiera prawny zakaz rozpowszechniania pornografii. Odsetek ten wzrósł przez ostatnie 6 lat o 9 punktów procentowych. Sprzeciwia się temu 35%. Wśród badanych w wieku od 18 do 24 lat przeciwnicy zakazu (49%) przeważają nad zwolennikami (44%).
(za Wiedza i Życie 2000.07)

Skuteczność pornografii
W 1994 w Europie 30% dzieci urodziło się jako nieślubne - jedną z przyczyn tego zjawiska jest niewątpliwie pornografia.

Mamy regulacje prawne
Wbrew obiegowej opinii w naszym prawie pornografia jest zabroniona. Zakazana jest bowiem demoralizacja a o tym co jest demoralizujące decyduje każda osoba oddzielnie. W przypadku dzieci decydują rodzice (lub opiekunowie). Jeśli więc jedna osoba stwierdzi, że coś jest demoralizujące i może to udowodnić taka rzecz jest zakazana.

Absurdy obrońców
Ciekawe, że ludzie mający problemy z określeniem co to jest pornografia bez trudu potrafią określić co to jest pornografia dziecięca.

Stymulacja
86% badanych w USA w 1985 r. gwałcicieli przyznało się do korzystania z pornografii, 57% przyznało, że w trakcie popełniania przestępstw seksualnych naśladuje sceny oglądane w materiałach pornograficznych
("Służba Życiu")

Seryjni mordercy używają pornografii
81 proc. seryjnych morderców zapytanych przez FBI przyznaje, że pornografia twarda budzi ich "największe seksualne zainteresowanie" (j.w)

Pedofilia w duńskiej TV
13.05.1993 popołudniowe wydanie duńskiego dziennika telewizyjnego pokazało migawkę, która przyprawiła o szok całą Danię. Reportaż omawiający problem pornografii dziecięcej zilustrowano migawką ukazującą dorosłego mężczyznę w intymnej sytuacji z sześcioletnią dziewczynką. Dzienik nadawany jest przed programem dziecięcym. Szef TV już wieczorem przeprosił a reportaż nie ukazał się, ale sam fakt pokazania obscenicznego filmiku jest karygodny.
(za Rzeczpospolita OnLine)

Najlepsze rozwiązanie w SLD
Poseł Gadzinowski (SLD) proponował w 1998 wprowadzenie do sejmu prostytutki jako eksperta od pornografii !!

Pornografia a przemoc
W 1995 r. przeprowadzono eksperyment w którym pokazywano trzem grupom mężczyzn trzy grupy reklam tych samych produktów. W pierwszej był to sam tekst, w drugim produkt reklamowały kobiety-feministki - w trzecim "seks-bomby". Po projekcji odpowiadali na test dot. przemocy w seksie. W trzeciej grupie tolerancja dla przemocy była największa.

Pornografia wśród internautów
Na 50 najpopularniejszych słów zadawanych w Polsce w 2001 r. przeszukiwarkom - 15 (najwięcej) dotyczy pornografii, w tym 10 bezpośrednio. W kolejności popularności: porno, erotyka, seks, playboy, laski, amatorki, nastolatki, modelki, gej, panienki. Słów dot. poważnych spraw było tylko 4, inne dotyczyły zabaw i komputerów.

Miękka pornografia a pedofilia
Wg badań w USA w 11 pismach pornograficznych znaleziono 24 materiały z wykorzystaniem dzieci od 11-17 lat (Nasz Dziennik 19.12.2000)

Hitlerowskie parady pornograficzne
W Trzeciej Rzeszy od 1936-40 corocznie urządzano dla młodzieży pochód pod nazwą "Noc Amazonek". Był to pochód jadących konno, obnażonych do pasa niemieckich dziewczyn: "Grupy na wpół nagich młodych kobiet ustawiano w żywe obrazy przedstawiające sceny z wydarzeń historycznych albo sceny myśliwskie zaczerpnięte z greckiej mitologii" Do dziś kontynuuje się to "tradycję" urządzając erotyczne marsze.
(L. Rees, Naziści. Ostrzeżenie historii, Warszawa 1998, s. 59 za "Służba Życiu").

Playboy i pedofilia
Założyciel Playboya Hefner umieścił w swoim piśmie ponad 6000 fotografii i rysunków dzieci. 51 dzieci miało od 3 - 11 lat ! San Hefner zgwałcił 10-letnią koleżankę swojej córki. (Nasz Dziennik 19.12.2000)

Hustler i pedofilia
Również w Hustlerze w latach 80-tych zamieszczano historyjki z "Chesterem Molestatorem" - Autor trafił do więzienia za pedofilię. (Nasz Dziennik 19.12.2000)

Głosowanie nad wetem prezydenta w 2000 r W 2000 roku środowiska prawicowe próbowały powołać ustawę dotyczącą całkowitego zakazu produkcji, dystrybucji, transportu i sprzedaży pornografii. Nie udało się to gdyż ustawę zawetował prezydent Kwaśniewski łamiąc trzy punkty konstytucji. Odbyło się wówczas głosowanie nad odrzuceniem tego weta.


-Głosowało- -Przeciw pornografii- -Za wetem- -Wstrzymało się- -Nie głosowało-
-AWS- 172 169 1 2 14
-SLD- 156 0 156 0 5
-UW- 50 6 40 4 9
-PSL- 21 21 0 0 5


Wielki biznes
W USA same zyski z legalnej pornografii wynoszą rocznie ok. 12 mld. dolarów. Kwota za którą można zbudować 800.000 mieszkań.

Porno oglądają dzieci
Raport Komisji Prokuratora Generalnego USA stwierdza, że największą część z odbiorców pornografii stanowią dzieci od 12-17 roku życia

90% dewiacji
90% materiałów pornograficznych nie przedstawia normalnego aktu seksualnego (zwykłego, między dorosłą parą mieszaną). (1984 r. USA - raport prokuratora generalnego)

Nakład porno w Polsce - 3 mln
W Polsce miesięczny nakład magazynów porno wynosi 3 mln egzemplarzy.

Skutki

Skutki rozwiązłości
W krajach rozwiniętych ilość rozwodów przekracza 50 % a dzieci nieślubnych 45 % (w Norwegii 50% a w Islandii 60%) (W. Łysiak "Stulecie Kłamców")

Dane ONZ
REAL INTERNATIONAL STATISTICS ON RELIGION
 • Holandia - 90% akceptuje życie bez ślubu
 • Niemcy - 91% akceptuje dzieci poza małżeństwem
 • Francja - 92% akceptuje dzieci poza małżeństwem
 • Finlandia - 67% akceptuje aborcje, gdy kobieta ma dziecko poza małżeństwem
 • Dania - 63% akceptuje aborcje gdy para nie chce mieć dzieci
 • Niemcy - 90% akceptuje seks przedmałżeński
 • Francja - 84% akceptuje seks przedmałżeński
 • Szwecja - 94% akceptuje seks przedmałżeński
 • Holandia - 90% akceptuje seks przedmałżeński
 • Dania - 40% żyje bez ślubu
 • Szwecja - 65% rodzi się poza małżeństwem
 • W Danii, Finladnii, Szwecji, Angli rozpada się ponad 40% małżeństw
Wzrost demoralizacji
Od 1969 liczba małoletnich pacjentek ginekologów w Anglii wzrosła 2,4 razy. Liczba przerwań ciąży 3 razy.

Unia i rozwiązłość
Europa - przez ostatnie 40 lat stosunek małżeństw do życia "na kocią łapę" spadł o 60%. Przez ostatnie 20 lat ilość rozwodów wzrosła 100%.

100 milionów złotych
W 1998 w Polsce sprzedano doustne środki antykoncepcyjne za 100 mln. złotych. Za tyle pieniędzy można by wybudować i utrzymać 10 razy więcej Domów Samotnej Matki niż obecnie jest w całym kraju.

Wyuzdanie a satanizm
W XIX wieku istniało wiele sekt seksualnych zazwyczaj powiązanych z satanizmem. Na jednym z obrzędów przywódca Boullan złożył w ofierze swoje własne dziecko.

Badania wpływu pornografii
Na Uniwersytecie studentom i studentkom prezentowano zdjęcia i filmy erotyczne. U wszystkich wystąpiły wyraźne zmiany w zachowaniu. Nastąpiło zwiększenie aktywności seksualnej (samogwałt, stosunki seksualne).

Etapy uzależnienia
Dr Wiktor Claim (Uniwersytet Utah) przebadał ponad 200 osób uzależnionych od pornografii. Na tej podstawie dał opis poszczególnych etapów: Ostatni etap nałogu
W 1983 r. Hustler opublikował ośmiostronicowy reportaż fotograficzny zatytułowany Brudny bilard. Przedstawiono w nim zbiorowy gwałt dokonany na młodej kobiecie w barze na stole bilardowym. Reportaż obejrzało prawie dwa miliony czytelników pisma. 2 miesiące później w New Bedford w barze Big Dan's kilku młodych mężczyzn dokonało gwałtu według tego scenariusza. miesiąc później kilku członków męskiej organizacji z Uniwersytetu w Ohio napadło i zgwałciło jedną ze studentek w ten sam sposób.
("Służba Życiu")

Przemoc stymulowana pornografią
Dr Marshall przeprowadził w więzieniu w Kingstone badania wśród skazanych. 87 proc. ze skazanych, którzy molestowali dziewczynki i 77 proc., którzy molestowali chłopców przyznało, że oglądanie pornografii było ich podstawowym stymulatorem seksualnym. Często używali tych materiałów, by wprowadzić się w stan podniecenia przed molestowaniem dzieci. (za "Służba Życiu")

Koszmar
"Kiedy dorastałam, kiedy miałam od 5 do 10 lat, byłam gwałcona przez mojego ojca alkoholika. Robili to także moi wujkowie. Więc uciekłam z domu i spałam w toaletach na stacjach. Kiedyś na takiej stacji zatrzymał się samochód i jacyś ludzie wzięli mnie ze sobą. Tak poznałam właścicieli sex-klubu, którzy wciągnęli mnie do tego interesu. Doszłam do wniosku, że właśnie na tym polega życie, że to tylko seks, tylko życie w ten sposób. Próbowałam wszystkich możliwych narkotyków, widziałam najgorsze, co tylko można zobaczyć: przemoc, zabójstwa, samobójstwa" (cytat z filmu: "Pornozniewolenie" zrealizowanego przez Stow. Kult. "Fronda" - za. "Służba Życiu")

Obrazki przyczyną gwałtów, aborcji i rozwodu
"Matka przyprowadziła do mojego gabinetu swoją 13-letnią córkę, która zaszła w ciążę. Dziewczyna i jej 14-letni kolega odkryli w domu skrytkę, w której ojciec trzymał pornografię i zaczęli sami naśladować akty seksualne uwidocznione w znalezionych materiałach. Konsekwencjami tych zdarzeń były aborcja i rozwód rodziców". (Wiktor Cline "Skutki pornografii")

Sex-telefon przyczyną gwałtu dziecka
"12-letni chłopiec z Hayward w stanie California (USA) słuchał pornograficznego przekazu telefonicznego przez dwie godziny. Jakiś czas potem dopuścił się napaści seksualnej na 4-letniej dziewczynce. (...) Nigdy przedtem nie oglądał pornografii, nie podejmował żadnych seksualnych zachowań ani nie sprawiał problemów wychowawczych. (...) W czasie napaści zaś zmusił dziewczynkę do oralnego kontaktu seksualnego w sposób, jaki opisano przez telefon". (Wiktor Cline "Skutki pornografii")

Pornografia przyczyną agresywności
Neal Malamuth z Uniwersytetu w Los Angeles (USA) przeprowadził w 1987 r. dwuczęściowy eksperyment. Najpierw część mężczyzn oglądała sceny ukazujące gwałty. Następnie wszyscy mieli współpracować z kobietami. Ci którzy oglądali zachowywali się bardzo agresywnie. (za "Służba Życiu")

Raport o skutkach pornografii
D. Scott na podstawie swoich badań przedstawił listę skutków stosowania pornografii:
80% nastolatków uzależnionych
3/4 14- i 15-letnich chłopców w Pradze czeskiej wykorzystuje Internet do pogłębienia swojej wiedzy na temat seksu, a 80% odwiedza strony z ostrą pornografią - wynika z badań przeprowadzonych przez Centrum Medycyny Prewencyjnej. W badaniu uczestniczyło 980 uczniów. Tylko 6% dziewcząt ogląda strony pornograficzne w tym wieku i to na ogół jednorazowo z ciekawości. "Byłam zaszokowana wynikami. Około jednej trzeciej młodzieży odwiedzającej strony pornograficzne oglądało także pornografię z udziałem dzieci" - Eva Vanickova z Centrum Medycyny Prewencyjnej. (za PAP)

Przyczyny pedagogiczne

Niektóre metody pedagogiczne nie kształcą moralności w należyty sposób, co często prowadzi do wpadania w pornografię. Taką metodą jest pedagogika waldorfska, która jednak bardziej doprowadza do zaburzeń duchowych. Typowym zjawiskiem w omawianej dziedzinie jest tzw. antypedagogka.


Antypedagogika
Jest to teoria przeciwstawna pedagogice, synonim praktyki wolnej od wychowania, baza politycznego Ruchu Praw Dziecka. Wg tej koncepcji człowiek od chwili narodzin stanowi samodzielnie istniejący, samoświadomy, wolny byt osobowy. Dziecko nie musi być więc wychowywane i powinno korzystać z praw przysługujących ludziom dorosłym. Odrzuca też odpowiedzialność dorosłego za dziecko. Proponowane relacje między dziećmi i rodzicami bazują na psychoterapii Rogersa. Antypedagogika odrzuca przymus uczenia się. Uznaje też prawa do seksualnego stanowienia i do dowolnych kontaktów seksualnych uznając wychowanie płciowe jako jako agresję psychiczną i pedagogiczne roszczenie.

Krytyka antypedagogiki
Idea antypedagogiki jest związana z postmodernizmem. Słowo pedagogika wywodzi się od słów pais - młodzieniec, ago - prowadzę wskazuje, że chodzi o prowadzenie ludzi młodych w kierunku pełni człowieczeństwa. Pedagogika modernistyczna eliminuje indywidualność, stosuje schematy i matryce wychowawcze. Ponieważ modernizm i postmodernizm są jednostronnym ujęciem rzeczywistości antypedagogika nie wyjaśnia człowieka lecz go projektuje. Antyp. jest jednak traktowana jako pomost do Europy (dostosowanie do unijnych standardów). Chodzi tu o duchowo-kulturową uniformizację. Ma to prowadzić do radykalnych zmian w dziedzinie wiary, postaw, stylu życia całych społeczeństw. Ma to być nauczanie laickie wrogie religii, zwłaszcza chrześcijańskiej. Stwierdzają to m.in. dokumenty UNESCO dążące do wykształcenia opartego na "międzynarodowym standardowym planie" (Encyklopedia Białych Plam PWE)

Działania

Niektóre sukcesy w walce z pornografią za "Służba Życiu"

Zabranianie jest skuteczne
Od roku 1984 w Oklahoma City (USA) zostało zamkniętych ponad 150 miejsc upowszechniających pornografię (peep show, księgarnie dla dorosłych, kina pornograficzne). W tym czasie liczba gwałtów w Oklahoma City zmalała o 26 proc., podczas gdy w całym stanie wzrosła o 20,8 proc.

Wyrok w sprawie pornografii internetowej
W 1998 zapadł wyrok w Bawarii. Firma Campu Serve będąca oddziałem America Online została oskarżona o rozpowszechnianie pornografii w sieci. Szef firmy Feliks Somma został skazany.

Areszt za pornografię
W 1997 w Tarnowskich Górach zapadł pierwszy w Polsce wyrok w sprawie rozpowszechniania pornografii w Internecie. Tomasz A. został skazany 9 miesięcy w zawieszeniu na 3 lata.

Skazany w Kanadzie
W 1993 w Kanadzie skazano Josepha Pecchiarich za przesyłanie przez sieć opisów swoich gwałtów na dziewczynkach.

Policja internetowa działa
W Niemczech istnieje Cyber-Cops - specjalna komórka operacyjna tropiąca przestępców w sieci. W I półroczu 1999 wykryła 368 przypadków rozpowszechniania w Internecie pornografii dziecięcej.

Telefony interwencyjne
Organizacje zajmujące się zbieraniem danych o przestępstwach seksualnych w Internecie istnieją w wielu krajach m.in. w Chinach, Singapurze, Norwegii, Anglii, Holandii, Kanadzie, Nowej Zelandii i wielu innych.

Ksiądz - hacker
We Włoszech działa pod dyrekcją księdza - organizacja hackerska. Śledzi ona witryny pornograficzne, zdjęcia porównuje z fotografiami zaginionych dzieci i kobiet. Informacje przesyła do odpowiednich służby a strony niszczy.

Nowy Jork wyrzucił sex-shopy
Rada miasta Nowy Jork zarządziła odsunięcie domów publicznych i sex-shopów na 150 od domów mieszkalnych. Zaowocowało to wyrzuceniem pornografii poza obręb miasta.

Programy anty-pedofilskie
W 10.2002 Wielka Brytania przekazała polskiej policji program do automatycznego śledzenia czatów internetowych w poszukiwaniu pedofili. Anglia w ten sposób wyłapała już ok. 100 osób zajmujących się produkcją i dystrybucją.

Akcja międzynarodowa
15.11.2001 Została przeprowadzona jedna z wielu międzynarodowych akcji przeciwko pornografii dziecięcej w Internecie. W Niemczech tym samym momencie przeszukano mieszkania 80 osób. Zatrzymano kilkanaście. Podobne rewizje odbyły się w mieszkaniach prywatnych i biurach w Szwajcarii, Austrii, Holandii, Norwegii, Francji, Belgii, Danii, Luksemburgu, Irlandii, USA, Australii i Kanadzie.

Kolejna akcja międzynarodowa
3.7.2002 W siedmiu krajach europejskich policja zlikwidowała szajkę 50 osób zajmującą się dystrybucją i rozpowszechnianiem pornografii dziecięcej. Terenem objęto Belgię, Niemcy, Włochy, Hiszpanię, Holandię, Szwecję i Wlk. Brytanię.

Opinia

Zagrożeniem, które stanowi poważny zamach na odpowiedzialną wolność użytkowników środków społecznego przekazu, jest rozbudzanie seksualizmu, aż po zalew pornografii w słowie mówionym lub pisanym, w obrazach, przedstawieniach, a nawet występach określanych jako "artystyczne". Dochodzi niekiedy do prawdziwego stręczycielstwa, które dokonuje dzieła zniszczenia i deprawacji. (...) Działalność ta jest nie tylko antychrześcijańska, lecz antyhumanitarna. (Jan Paweł II, Orędzie na Międzynarodowy Dzień Środków Przekazu, 10.5.1981)

Media, które upowszechniają przemoc, rozwiązłość i pornografię coraz mniej przejmują się tym, że oglądają je nieletni; takie media lekceważą ich prawa" (Jan Paweł II, Spotkanie na Placu Św. Piotra z okazji Dnia Rodziny 2001r)


Polemika

Weto prezydenta a legalność pornografii. - Co autor rozumie pod pojęciem "dostępność pornografii"?? Oficjalnie rozprowadzanie pornografii jest nielegalne. A to czy niniejszy przepis jest przestrzegany zależy już od obywateli (Euromisiek66).
Sprawa nie polega na ustawach antypornograficznych ale na ustawie której Prezydent Kwaśniewski nie wprowadził a mianowicie ściaganiu przestępstw - polecam zapoznać się naprzykład z bilbordami "Machiny" - "20 gejów" z 4 postaciami śliniących się półnagich facetów - koszmar. W noramlnej moralnej sytuacji to było by ściagane, ale Prezydent uznał że wystarczy nam zapis do którego nikt się nie musi stosować bo i tak nie dostanie w tyłek. To jest moralność pozorna powiedzieć dziecku niewolno ci bawić się w błocie ale gdy to zrobi nie powiedzieć mu żadnego słowa sprzeciwu. To samo tyczy się reklam piwa "bezalkocholowego", Łódki bols, WóTeKi Soplica i wielu inny. A co do pornografii to niedalej jak 2 dni temu (listopad 2002) był film na 2-ce o godz 12.00 w dzień, gdzie była scena w barze ze stripizem - kobieta zdjęła z siebie wszystko i bynajmniej tego nie ukrywała. Oczwiście nigdy nikt tego ścigać nie będzie - no i tak właśnie jest z tą pornografią.Polecane książki


Porozmawiajmy spokojnie o tych sprawach
autor: Ks. Piotr Pawlukiewicz
Księgarnia katolicka Tolle et lege
Kup książkę

Seks
autorzy: Iwona Niewiadomska, Joanna Chwaszcz, Blandyna Kołodziej, Bożena Śpiła
Księgarnia katolicka Tolle et lege
Kup książkę

Płciowość i czystość. Z problematyki życia seksualnego
autor: o. Karol Meissner OSB
Księgarnia katolicka Tolle et lege
Kup książkę

Wartość współżycia małżeńskiego. O pielęgnowaniu sfery płciowości
autor: Jacek Pulikowski
Księgarnia katolicka Tolle et lege
Kup książkę
Nasze materiały:
** problemy seksualne
** homoseksualizm
** Pornografia w Mediach - artykuł: autor Jacek Zieliński


Ciekawa bibliografia
** Papieska Rada ds. Mass Mediów - "Pornografia i przemoc w środkach masowego przekazu"
** D.A.Scott "Pornografia. Jej wpływ na rodzinę, społeczeństwo, kulturę"
** Irvin Kristol "Pornografia, obscena i słowo w obronie cenzury" (W drodze 10/93)